Zbog ,,zlatnih pasoša“ Crna Gora pod pomnim nadzorom Brisela

Crna Gora jedna je od zemalja koja je pod pomnim nadzorom Evropske komisije zbog potencijalnih rizika koje izazivaju ekonomska državljanstva. To je objavljeno u izvještaju EK o praćenju bezviznih režima. 

Da bi dobili crnogorsko ekonomsko državljanstvo, aplikanti su dužni uplatiti Vladi 200.000 eura po zahtjevu i najmanje 450.000 eura uložiti u neki od projekata u Podgorici ili na Primorju.

– Komisija je sarađivala sa svim zemljama koje koriste šeme za investitorsko državljanstvo u cilju sprečavanja i ublažavanja mogućih bezbjednosnih rizika za EU. U ovom trenutku, određeni broj trećih zemalja bez viza je pod pomnim nadzorom zbog potencijalnih rizika koje izazivaju njihovi programi državljanstva po ulaganju ili njihovi planovi da uspostave takve šeme. To uključuje Albaniju, Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju, kao i Vanuatu i neke zemlje na Karibima – piše u dokumentu u koji je Pobjeda imala uvid.

U dokumentu se podsjeća da je Komisija dala eksplicitne preporuke da se efikasno ukine ili uzdrži od usvajanja šema državljanstva investitorima.

– Pored toga, ovo pitanje se takođe razmatra u kontekstu redovnog političkog dijaloga, kao i na sastancima Pododbora za pravosuđe, unutrašnje poslove i bezbjednost koji se organizuju u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i zainteresovanih zemalja. S tim u vezi, Komisija pozdravlja odluku Albanije da suspenduje inicijative vezane za uspostavljanje šeme investitorskog državljanstva, kao i postepeno ukidanje svoje šeme investitorskog državljanstva od strane Crne Gore – navodi se u briselskom dokumentu.

Crna Gora je krajem prošle godine zvanično ukinula program ekonomskog državljanstva i o tome informisala Evropsku uniju. Ipak u proceduri se nalazi još 787 zahtjeva koji se rješavaju i koji izazivaju podozrenje EU, ali i Vašingtona jer su aplikanti mahom državljani Ruske Federacije.

EU je više puta pozvala Crnu Goru da ukine program ekonomskog državljanstva, ,,zbog rizika poput pranja novca, finansiranja terorizma i organizovanog kriminala“.

Iz Abazovićeve Vlade, u tehničkom mandatu, je više puta saopšteno da je program ekonomskog državljanstva Crnoj Gori donio investicije od 300 miliona eura i dodatnih 70 miliona državnoj kasi, od plaćenih naknada.

– Tražimo alternativu kako bi sličan program nastavili na način da bude prihvatljiv EU, a koji bi zadovoljio interese Crne Gore o ekonomskom razvoju – rekao je Abazović.

Na dan završetka programa 31. decembra 2022. u proceduri je bilo još 787 zahtjeva, zbog čega je Vlada zadužila poseban tim da definiše pravni okvir za postupanje u tim projektima.

Povećanje nereguralnih prelaza 

Prema podacima iz pomenutog izvještaja, Fronteks je tokom 2022. godine prijavio 144.118 neregularnih prelazaka na spoljnim granicama EU na zapadnobalkanskoj ruti, što je, kako je navedeno, više od dva puta u odnosu na 2021.

– Povećanje je dijelom posljedica toga što su državljani trećih zemalja bez viza stigli na Zapadni Balkan i putuju dalje u EU. Bezvizni ulasci na Zapadni Balkan državljana zemalja kojima je potrebna viza za EU uticali su na povećan broj neregularnih dolazaka u EU u 2022. To je povećalo opterećenje pojedinih članica – navedeno je u dokumentu.

Izvor: Pobjeda

NIKŠIĆ PROGNOZA