(VIDEO) Jakšić Stojanović: Uskoro nalaz inspekcije o radu direktora AKOKVO Gorana Danilovića

U Skupštini Crne Gore održan je nastavak Treće posebne sjednice Prvog redovnog zasijedanja u 2024. godini.

Na poslanička pitanja je odgovarala ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović.

Predsjednica Zdenka Popović saopštila je poslanicima da ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Janko Odović danas, iz opravdanih razloga, neće odgovarati na poslanička pitanja.

Popović je obavijestila da je DIK podnijela izvještaj o popuni upražnjenog poslaničkog mjesta sa izborne liste ZBCG, te da konstatuje da je podnošenjem izvještaja DIK započeo mandat Marko Kovačević.

Prenos uživo mogli ste pratiti na našem portalu:

Tok sjednice:

Poslanica DPS Aleksandra Vuković Kuč pitala je ministarku Jakšić Stojanović o reakreditaciji Fakulteta za crnogorski jezik i književnost, ističući kako sumnja u objektivnost i profesionalnost direktora AKOKVO Gorana Danilovića.

„Šta ste uradili da ova visokoškolska ustanova dobije nediskriminisan tretman i da ovaj postupak bude okončan blagovremeno“, kazala je ona.

Vuković Kuč je istakla kako je FCJK institucija koja je bila najviše na udaru od osnivanja.

Jakšić Stojanović kazala je kako su se obratili AKOKVO-u.

„Od njih smo dobili odgovor da je Komisija za reakreditaciju bila na FCJK 12. aprila. Rok od pola godine, od predaje zahtjeva FCJK za reakreditaciju, ističe 26. aprila, do tog datuma se najkasnije mora odlučiti o reakreditaciji. Nakon što smo dobili prigovore o radu direktora AKOKVO Gorana Danilovića, povodom postupka reakreditacije FCJK ministarstvo je iniciralo vršenje inspekcijskog nadzora, a o ishodu javnost će biti upoznata“, kazala je ona.

Vuković Kuč je istakla kako se svakoj državi regiona dozvoljavalo da govorno područje govori maternjim jezikom, samo se Crnoj Gori osporavalo to pravo.

„Crnogorski jezik je dobio međunarodni kod i on se sada ne tiče samo nas. Svaka država bivše Jugoslavije je imala pravo da svoj jezik naziva po državi, samo se Crnoj gori neprestano negiralo pravo da zove jezik po svojoj državi starijoj od svih drugih država bivše Jugoslavije“, objasnila je Vuković Kuč.

„Potrebno uraditi novi zakon o visokom obrazovanju“

Poslanik Nikola Janović DPS istakao je da ministri generalno treba da vode više računa o integritetu Skupštine.

Janović je podsjetio da i nakon Premijerskog sata prolaze sedmice kako bi ministri odgovarali na poslanička pitanja.

„Zanima me koje su to međunarodne obaveze koje ti ljudi imaju, bio sam ministar i znam kako funkcioniše Vlada, pa me zanima kakav je to način da čekamo danima i sedmicama da odgovore na naša pitanja? „, upitao je Janović.

Poslanik Vladimir Bakrač pitao je ministarku u kojoj fazi je izrada Zakona o visokom obrazovanju i kada se može očekivati njegova implementacija i istakao da već postojeći Zakon o visokom obrazovanju trpi određene anomalije.

„U Zakonu treba staviti fokus o autonomiji samog Univerziteta, transparentnost finansiranja pojedinih visokoškolskih ustanova i proces zvanja pojedinih kolega, takođe treba staviti fokus i na odnos privrede sa Univerzitetom“, istakao je Bakrač.

Jakšić Stojanović kazala je da se suočavaju sa velikim problemom kada je u pitanju Zakon o visokom obrazovanju.

„Od 2019. godine formirano je više radnih grupa imali smo nekoliko verzija Zakona, međutim nijedna od tih verzija nije ugledala svjetlost dana i nijedan od procesa nije doveden do kraja. Realizovali smo prvi korak, a to je konstituisanje Savjeta o visokom obrazovanju, koji ima važne nadležnosti kada je u pitanju ova oblast“, istakla je ona.

Kako objašnjava nije moguće raditi samo izmjene i dopune ovog Zakona, već je potrebno uraditi potpuno novi zakon.

„Već je formirana radna grupa, nju čine predstavnici ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, kao i predstavnici visokog obrazovanja, studenti, CANU, privrede i civilnog sektora i predviđeno je da Zakon bude spreman do kraja tekuće godine“, rekla je Jakšić Stojanović.

„Država ne smije dozvoliti da učenici i mentori ne učestvuju na Olimpijadi znanja“

Poslanica DPS Zoja Bojanić Lalović postavljajući pitanja ministarki prosvjete, ukazala je da se četvrtina nastavnika osjeća nesigurno na svom poslu i da traže podršku sistema i društva.

Ministarka Jakšić Stojanović je odgovorila da upravo iz tih razloga za svoj tim je birala nastavnike i saradnike iz crnogorskih škola koji na najbolji mogući način mogu odgovoriti na razne izazove.

„Iniciraćemo rad na izmjenama i dopunama zakonskih akata koji bi smanjili administrativne poslove nastavnicima. Takođe, biće i uvođenje one kategorije koja je ukinuta 2005. godine, a to su troškovi prevoza. Prepoznali smo međugradski prevoz kao prioritet i prijedlogom novog granskog ugovora je predviđeno da se nastavnicima koji putuju na međugradskim relacijama obezbijedi do 50 odsto participacije u cijeni mjesečne karte“, rekla je Jakšić Stojanović.

Ministarka je istakla kako država ne smije da dozvoliti da učenici i mentori ne učestvuju na međunarodnim Olimpijadama znanja.

Adrijan Vuksanović HGI upitao je ministarku kada će se kalendar školskih aktivnosti usaglasiti sa Zakonom o svetkovanju vjerskih praznika.

Jakšić Stojanović je kazala da će u narednom periodu propratiti da li se sve preporuke ministarstva prosvjete poštuju u obrazovnim sistemima. 

Jakšić Stojanović istakla je da će ovo biti godina sa najvećim ulaganjem u obrazovnu infrastrukturu.

„U okviru saradnje sa evropskom EIB izvršena je nabavka računarske opreme, nastavljena je gardnja novog objekta za OŠ ‘Vladimir Nazor’  i mnogi druge škole će dobiti novi inventar“, rekla je Jakšić Stojanović.

Takođe ističe da je poražavajuće da su se djeca na sjeveru do škole prevozila autobusima starim 40. godina.

„Do kraja ove nedjelje se očekuje raspisivanje novog tendera za nabavku novih vozila, predviđena je nabavka još jednog kombija i dva autobusa“, navodi Jakšić Stojanović.

Foto: Screenshot

NIKŠIĆ PROGNOZA