„Partije bez izvornog izbornog legitimiteta ne mogu određivati magistralne političke tokove u državi“

Uprkos neumjesnim i politički nekorektnim stavovima poslanika Ujedinjene Crne Gore Vladimira Dobričanina o Bošnjačkoj stranci, izbjeći ćemo da ulazimo u komentarisanje stavova poslanika koji dolazi iz partije koja nikada nije sama izašla na izbore i koja je bez izvornog izbornog legitimiteta, saopštio je poslanik Bošnjačke stranke Damir Gutić.

On je to kazao odgovarajući na konstataciju Dobričanina da „gledamo političko licemjerje Bošnjačke stranke, koja neće biti dio nove većine jer je Andrija Mandić kandidat za predsjednika parlamenta“.

Ipak, prema riječima Gutića, radi javnosti, treba saopštiti da možda ima i nečeg dobrog u obraćanju poslanika Dobričanina.

“U susret izvjesnoj reformi izbornog zakonodavstva, potrebno je potražiti model po kojem partije bez izvornog izbornog legitimiteta, sa mandatima zarađenim na drugim listama i za politike koje se suštinski razlikuju od njihovih, neće moći da dominantno utiču ne samo na politiku tih lista, već opredjeljuju i magistralne političke tokove. UCG je partija koja je na parlamentarnim izborima izašla na listi PES, za razliku od Bošnjačke stranke, koja samostalno izlazi godinama unazad i što kao rezultat naše ispravne politike imamo dupliranje broja poslanika u Skupštini”, rekao je Gutić.

Kada je riječ o odnosu Bošnjačke stranke prema koaliciji ZBCG, Gutić poručuje da nije potrebno pojašnjavati javnosti da su politike i političke ideologije ova dva politička subjekta potpuno suprotna.

“Bošnjačka stranka se zalaže za evropsku, građansku i sekularnu Crnu Goru, kao punopravnu članicu NATO-a, ali uvažava činjenicu da je ZBCG za svoju politiku dobila povjerenje dobrog dijela građana Crne Gore, što sa sobom donosi i odgovornost prema državi i građanima.

Možda uvaženi poslanik Dobričanin ne razumije da je demokratija, u suštini, pluralizam političkih ideja i ideologija i da on, vjerovatno, samo formalno živi u demokratiji, a da suštinski pripada nekom drugom političkom sistemu”, zaključio je Gutić.

Foto: BS

NIKŠIĆ PROGNOZA