Za tri mjeseca prenijeto 2,8 hiljada brojeva

Uslugu prenosivosti broja je u prva tri mjeseca ove godine iskoristilo 2,8 hiljada pretplatnika, većinom u mobilnoj telefoniji, saopšteno je iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP).

Iz EKIP-a su agenciji Mina-business kazali da je u fiksnoj mreži, u periodu od januara do kraja marta, prenijeto 115 brojeva, a u mobilnoj 2,69 hiljada brojeva.

„U fiksnoj telefoniji najviše je došlo u M:tel 96 brojeva, potom u Telemach 18, a u Crnogorski Telekom jedan broj“, kazali su iz EKIP-a.

Najviše korisnika otišlo je iz fiksne mreže Crnogorskog Telekoma 103, iz Telemacha osam i iz M:tela četiri broja.

Kod prenosa brojeva između mobilnih mreža u prva tri mjeseca, od ukupno 2,69 hiljada brojeva najviše je prenešeno u M:tel i to 1,8 hiljada, zatim u Crnogorski Telekom 531, dok je u One prenijet 351 broj.

„Najviše korisnika je prešlo iz mobilne mreže One-a 1,5 hiljada, potom iz Crnogorskog Telekoma 796, a najmanje iz M:tela 385“, precizirali su iz EKIP-a.

Usluga prenosivosti telefonskih brojeva se pruža od 1. decembra 2011. i do 31. marta ove godine ukupno je prenešeno 82,09 hiljada brojeva, od čega 16,42 hiljade u fiksnim i 65,67 hiljada u mobilnim mrežama.

„Najviše brojeva je prenešeno u fiksnu mrežu M:tela 10,06 hiljada, potom u Telemach 4,08 hiljada, u One 1,94 hiljade, a u Crnogorski Telekom 340 brojeva“, dodali su iz EKIP-a.

Najviše je otišlo iz fiksne mreže Crnogorskog Telekoma 15,71 hiljada brojeva, iz Telemacha 380, iz M:tela 311, a iz One-a 18 brojeva.

U mobilnim mrežama, od 65,67 hiljada prenešenih brojeva, najviše je prenijeto u M:tel, ukupno 33,08 hiljada, zatim u Crnogorski Telekom 20,66 hiljada, dok je u mrežu One-a ukupno prenešeno 11,92 hiljade brojeva.

Najviše korisnika je otišlo iz One-a 33,32 hiljade, potom iz Crnogorskog Telekoma 21,98 hiljada, a najmanje iz M:tela 10,37 hiljada korisnika.

Prenosivost broja je usluga koja omogućava svakom pretplatniku da zadrži telefonski broj pri promjeni operatora.

Broj se može prenositi iz fiksne u fiksnu mrežu, odnosno iz mobilne u mobilnu mrežu.

Ukupno vrijeme za prenos broja je tri radna dana. Pretplatnik koji želi da prenese telefonski broj podnosi zahtjev za prenos broja kod operatora primaoca broja i to se smatra zahtjevom za raskid ugovora sa operatorom davaocem broja.

Pretplatnik može ponovo da prenese svoj broj nakon tri mjeseca od zadnjeg prenosa. Ukoliko zahtjev za prenos broja bude odbijen, pretplatnik može da podnese prigovor EKIP-u.

„EKIP nije imao takvih slučajeva vezano za prenosivost brojeva tokom prva tri mjeseca ove godine“, zaključili su iz EKIP-a.

Izvor: Mina business

Foto: Pixabay

1 komentar
Najviše glasova
Najnoviji Najstariji
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare

Tako.

NIKŠIĆ PROGNOZA