Vuković: Jake institucije vode do boljeg investicionog ambijenta

Iako generalna poreska politika jeste stimulativna, veliki troškovi i barijerenakon ulaganja još uvijek opterećuju kompletnu privredu Crne Gore, saopšteno je na panel-diskusiji „Investicioni ambijent u Crnoj Gori – kako sa riječi preći na djela?“ koja je organizovana u okviru inicijative Top Business Montenegro 2024.

Novica Vuković, ministar finansija u Vladi Crne Gore kazao je da su investitori tokom 2023. godine poslali jasnu poruku da ih interesuje vladavina prava i ambijent koji im pruža sigurne uslove za investicije. 

„Potrebno je prvo napraviti jake institucije. U stalnom smo kontaktu sa svima na tržištu i vrlo brzo reagujemo. Aktivirali smo Agenciju za investicije koja je poput keyaccounta za sve zainteresovane potencijalne investiture”, rekao je Vuković.

On je naglasio da Vlada zajedno sa Ministarstvom finansija preduzima aktivnosti u dijelu kreiranja prostora za nove investicione forme koje kombinuju autoritet javnih institucija i ekspertizu privatnog sektora, ostvarive kroz javno – privatno partnerstvo.

Vuković je istakao i da je u izradi Zakon o strateškim investicijama koji je vrlo zahtjevan.

„Biće kroz socijalni dijalog uključeni svi koji budu zainteresovani. Ni jedan zakon neće biti donešen bez dijaloga kako bi svi zajedno učestvovali u kreiranju svihpolitika”, naglasio je Vuković.

 (Foto: Top Business Montenegro 2024)

Prema riječima Mirze Muleškovića, ekonomskog analitičara koji je bio uvodničarna današnjem panelu, od 2006. godine do danas, investicioni ambijent u Crnoj Gori, kreiran je na način da bude povoljan i  atraktivan za privlačenje stranih investicija. 

„Ipak, i danas, postoji veliko polje za razvoj unutar samog sistema. Najznačajnije za privlačenje novih investicija u ovom periodu je da se obezbijedi prvenstveno politička stabilnost, da se uspostavi i poštuje vladavina prava te da se unaprijedi poslovni ambijent koji mora biti stabilan i predvidiv, posebno kad govorimo o efikasnosti administracije, visini poreskih stopa, donošenju odluka koje mora biti transparentno“, istakao je Mulešković.

Nina Drakić, predsjednica Privredne komore Crne Gore, istakla je dapodsticanje investicija privatnog sektora zahtijeva stabilne političkei ekonomske uslove, vladavinu prava uz visok stepen garancija i zaštitnih mehanizama za ulagače. 

„Podrazumijeva seda moramo imati stimulativan poslovni ambijent, na koji dominantno utičekvalitet infrastrukture, regulatornog okvira i efikasnost administracije koja ga sprovodi.Crna Gora ima određene olakšice, relativno povoljan poreski sistem, posebno u dijeluoporezivanja rada, ali struktura stranih investicija još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou”, kazala je Drakić. 

Ona je dodala da iz toga razloga osnovni zadatak budućih ekonomskih politika treba da bude definisanje prioritetnih sektora pogodnih za strana ulaganja, kao što su poljoprivredna proizvodnja, prerađivačka i IT industrija, energetika, i kreiranje podsticajnih mjera i programa podrške koje država u tu svrhu može ponuditi.

Aleksandar Mitrović, izvršni direktor Seed Capital Partners, kazao je da jeŽičara „Kotor-Lovćen” dodatna potvrda šireg pozitivnog uticaja koji kapitalni projekti ovog tipa imaju na našu cjelokupnu ekonomiju i društvo. 

„Vjerujem da je snažan partnerski odnos investitora i donosilaca odluka ključan kako bi se, na bazi dosadašnjeg iskustva, kreirali modeli za suštinsko uklanjanjeprepoznatih biznis barijera koje stoje na putu potpune valorizacije crnogorskihinvesticionih potencijala”, naglasio je Mitrović.

Zarija Pejović, profesor na Univerzitetu Mediteran, kazao je da Crna Gora postaje sirovinski poligon za zemlje regiona, umjesto da od sirovina koje su dostupne u Crnoj Gori proizvodi svoje proizvode.

„Najviše poštujem investicije kojima se štiti životna sredina i kojima se priroda valorizuje na lijep I prihvatljiv način”, istakao je Pejović i dodao da kako bi se privukle strane investicije mora postojati politička volja, sinhronizacija lokalnihsamouprava, Vlade Crne Gore i ostalih važnih faktora na tržištu.

Foto: Top Business Montenegro 2024

NIKŠIĆ PROGNOZA