O raspodjeli dobiti početkom juna

Akcionari Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera razmatraće na redovnoj Skupštini 3. juna predlog odluke rasodjeli dobiti za prošlu godinu.

Na dnevnom redu su i predlozi odluka o usvajanju prošlogodišnjih finansijskih iskaza, kao i izvještaja menadžmenta i o poslovanju.

Dioničari će se upoznati i sa izvještajem revizora za prošlu godinu i odlučiti o njegovom imenovanju za ovu godinu.

Na dnevnom redu je i predlog odluke o razrješenju i izboru članova Odbora direktora, kao i o utvrđivanju visine naknada članovima i predsjedniku tog tijela.

Vlada ima 41,64 odsto udjela u HG Budvanska rivijera, MKG Properties 26,14 odsto, Fond penzijskog i invalidskog osiguranja 12,82 odsto, Tandexon limited 7,39 odsto, Zavod za zapošljavanje 4,27 odsto. Ostali akcionari imaju ispod jedan odsto akcijskog kapitala.

Foto: HG Budvanska rivijera

NIKŠIĆ PROGNOZA