Provjeriće preko 40 diploma u EPCG

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je potvrdilo Pobjedi da su primili anonimnu prijavu u kojoj se iznosi sumnja da preko 40 zaposlenih u Elektroprivredi Crne Gore (EPCG) posjeduje lažne diplome.

– Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija 22. januara 2024. godine je zaprimilo anonimnu prijavu u kojoj je naveden spisak lica, dio zaposlenih u Elektroprivredi Crne Gore a.d. Nikšić, koji navodno posjeduju „lažne“ diplome. Navode iz anonimne prijave nije bilo moguće provjeriti jer je ista sadržala samo ime i prezime lica za koja se sumnja da imaju, kako se navodi u prijavi, ,,neregularne“ diplome – odgovoreno je Pobjedi iz Ministarstva.

Nakon što su primili anonimnu prijavu, iz Ministarstva su je proslijedili Upravi policije. Pojasnili su da nema ovlašćenja da iz personalnih dosijea zaposlenih u drugom organu/instituciji izuzima lični dokument, odnosno konkretno obrazovnu ispravu lica navedenih u prijavi, kako bi vršila provjeru podataka i način sticanja iste.

Iz Osnovnog državnog tužilaštva je rečeno da je u toku provjera navodnih falsifikovanih diploma zaposlenih lica u Elektroprivredi Crne Gore a.d. u okviru tužilačko-policijskih aktivnosti.

Postupajući državni tužilac je izdao nalog Sektoru za borbu protiv kriminala UP, da zatraži od Elektroprivrede ovjerene kopije diploma-uvjerenja na osnovu kojih su prvi put zasnovali radni odnos u EPCG, kao i ovjerene kopije-uvjerenja koja su kasnije sticali i upotrijebili

prilikom zasnivanja radnog odnosa na drugom radnom mjestu u EPCG. Uprava policije je tražila i da im se dostave i ovjerene kopije radnih knjižica, kao i ovjerene kopije rasporednih rješenja dobijenih po osnovu diploma koje su dostavljali kadrovskoj službi EPCG.

Elektroprovreda je Upravi policije dostavila svu traženu dokumentaciju, rečeno je Pobjedi nezvanično.

Iz Ministarstva prosvjete su Pobjedi pojasnili da su u prijavi dobili samo imena, te da na osnovu toga ne mogu da vrše provjere diploma.

– Naime, bez navođenja konkretnih podataka, odnosno da li su imenovani stekli obrazovnu ispravu u Crnoj Gori ili u inostranstvu, kog nivoa obrazovanja su stečene obrazovne isprave (srednje / visoko obrazovanje), na kojoj ustanovi je stečena obrazovna isprava, datuma rođenja imaoca isprave, nije moguće izvršiti provjeru obrazovne isprave – kazali su iz Ministarstva Pobjedi.

Elektroprivreda je davno bila u fokusu javnosti, 2009. godine kada je u toj firmi otkriveno 86 falsifikovanih diploma, uglavnom, trećeg, četvrtog i petog stepena stručne spreme. Mediji su tada objavili da su diplome uglavnom stečene u Bosni i Hercegovini, Srbiji, na Kosovu, ali i u Crnoj Gori. Sa zaposlenima za koje je utvrđeno da imaju falsifikovanu diplomu raskinut je radni odnos.

Ministarka prosvjete Anđela Jakšić-Stojanović Pobjedi je ranije kazala da je samo tokom 2023. godine podnijeto tridesetak krivičnih prijava.

Prethodnih godina, 2022. i 2021. nije bilo podnijetih prijava, 2020. ih je bilo pet, a 2019. godine podnijete su dvije prijave, podaci su Ministarstva prosvjete.

– Provjera spornih diploma zahtijeva angažovanje svih nadležnih organa u Crnoj Gori, ali i saradnju sa drugim zemljama, posebno iz regiona, kako bismo zajednički radili na rješavanju ovog problema. Toj saradnji doprinijeće i nedavno usvojen Zakon o ratifikaciji Sporazuma o priznavanju kvalifikacija u oblasti visokog obrazovanja – kazala je ranije

ministarka Pobjedi i naglasila da su odlučni da se suoče sa rješavanjem problema kupljenih i falsifikovanih diploma.

Vlada se obračunava sa lažnim diplomama

Ministarstvo je juče najavilo formiranje međuresorske radne grupe koja će se baviti provjerom inostranih obrazovnih isprava na privatnim i javnim obrazovnim ustanovama u regionu.

Radnu grupu će činiti predstavnici Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, Ministarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva finansija, Ministarstva javne uprave, Uprave policije, Državnog tužilaštva, Uprave za inspekcijske poslove, Unije poslodavaca i Privredne komore i predstavnika NVO/Udruženje građana.

Primarni zadatak radne grupe će biti da predloži model provjere inostranih obrazovnih isprava o završenom srednjem i visokom obrazovanju stečenom na privatnim i javnim obrazovnim ustanovama u regionu. Takođe, radna grupa će kroz saradnju sa poslodavcima, prvenstveno u javnom sektoru, obezbijediti provjeru obrazovnih isprava zaposlenih lica.

– Na ovaj način će Ministarstvo i Vlada Crne Gore sistematskim pristupom stati na put zloupotrebama načina dobijanja obrazovnih isprava na svim nivoima obrazovanja – kazali su iz MPNI.

foto:EPCG

NIKŠIĆ PROGNOZA