Opština Danilovgrad u infrastrukturu ulaže 7,4 miliona

Sredstva predviđena za Program uređenja prostora Opštine Danilovgrad za 2024. godinu planirana su na 10.080.000 eura, od čega je za kapitalne izdatke za infrastrukturu i troškove pripreme planirano 7.470.000 eura.

Kako se navodi u Programu uređenja prostora, predviđena je rekonstrukcija lokalnog puta Danilovgrad – Spuž u vrijednosti od 5.900.000 eura, adaptacija ulica Lazara Đurića, Novice Škerovića i Njegoševe ulice sa rekonstrukcijom atmosferske kanalizacije u vrijednosti od 1.370.000 eura, kao i izdaci za lokalnu infrastrukturu u iznosu od 200.000 eura.

Za izradu tehničke dokumentacije predviđeno je 1.433.000 eura. Od čega je samo za adaptaciju puta od Potkraja do Studenog opredijeljeno 1.400.000 eura. Sredstva za ovaj projekat obezbijeđena su iz državnog budžeta.

– Za izradu glavnog projekta zona sanitarno- tehničke zaštite za izvorišta Žarića Jama, Brajovića Jama, Milojevića Vrelo, Viški Bunar i Sladine planirano je 20.000 eura. Za izradu programa privremenih objekata na teritoriji opštine predviđeno je 8.000 eura, dok je za izradu plana sanacije i pošumljavanja planine Grač planirano 5.000 eura – piše u programu uređenja prostora.

Za održavanje fasada na stambenim zgradama planirano je 50.000 eura, za nabavku i ugradnju hlorne pumpe za vodovod Zagreda 10.000 eura, dok je za rekonstrukciju cjevovoda u naselju Grbe – Stologlav planirano 30.000 eura.

– Za rekonstrukciju cjevovoda u sklopu rekonstrukcije Martinićkog puta planirano je 100.000 eura, opremanje istražno-eksploatacionog bunara kod izvorišta Žarića Jama 50.000 eura, rekonstrukciju cjevovoda u naselju Gradinska džada 60.000 eura, a za rekonstrukciju cjevovoda u naselju Velje Brdo 35.000 eura. Za most na Moravici planirano je 15.000 eura, rekonstrukciju atmosferske kanalizacije u Ulici Baja Sekulića 15.730 eura, dok su izdaci za opremu za vodovod planirani na 160.000 eura – navodi se u dokumentu.

Vodovod i kanalizacija će preuzeti ispitivanje ispravnosti vode na više vodoizvorišta na teritoriji opštine u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore, a u saradnji sa MZ u tekućoj godini biće odrađena identifikacija prostorija svih MZ kako bi se planski sanirale i stavile u funkciji.

– Komunalno preduzeće intenzivno radi na izradi elaborata o postavljanju kontejnera za komunalni otpad, koji će sadržati lokacije i podatke o postavljenim kontejnerima, kao i lokacije na kojima je predviđeno postavljanje novih kontejnera – navodi se u programu.

Za zaštitu životne sredine 5.500 eura

Za aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine planirana su sredstva od 5.500 eura.

– Za nabavku i instaliranje solarnih uređaja na katunima planirano je 3.000 eura, dok je za dodjelu subvencija za kupovinu bicikala i električnih trotineta izdvojeno 2.500 eura – piše u Programu uređenja.

Foto: Dan/Mićko Vujisić

NIKŠIĆ PROGNOZA