CEDIS: Nastavlja se sa smanjenjem gubitaka na mreži uz povećanje preuzete energije

Gubici na elektrodistributivnoj mreži u martu mjesecu iznosili su 11,33 odsto, što je čak za 2,15 procentnih poena niže u odnosu na ostvareni nivo za taj mjesec prethodne godine, kada su iznosili 13,48 odsto, saopštili su iz CEDIS-a.

„Iznos gubitaka je za 1,44 procentnih poena niži u prvom tromjesečju tekuće godine u odnosu na isti period 2022. godine, tako da se CEDIS može pohvaliti sa kontinuiranim smanjenjem gubitaka uz povećanje preuzete energije“, navodi se.

Suzbijanjem gubitaka na mreži, CEDIS je za prva tri mjeseca ove godine u odnosu na isti period prošle godine, ostvario uštedu u iznosu od 1,572,577.55 eura.

„Postignuti rezultati posebno dobijaju na značaju ukoliko imamo na umu širu, naslijeđenu sliku gubitaka na elektrodistributivnoj mreži. Naime, nelegalna gradnja znači i nelegalno priključenje, kao i gubitke na elektrodistibutivnoj mreži. Postojeća infrastruktura se neplanski opterećuje, čime se povećavaju troškovi za održavanje i umanjuju efekti investicija. Na terenu, postupak otkrivanja i uvođenja nelegalnih priključaka u zakonom definisane okvire, predstavlja mukotrpan proces, koji zahtijeva i angažovanje značajnog broja zaposlenih. Za CEDIS, naročito u aktuelnim uslovima globalne nesigurnosti na tržištu energenata i nezapamćenih skokova cijena opreme za održavanje elektromreže, sve navedeno predstavlja ozbiljno finansijsko opterećenje. Takođe, borba sa ovim duboko ukorijenjenim i široko zastupljenim problemom zahtijeva i sistemsku podršku koja, po mojem uvjerenju, nije dovoljna i dosledna. Imajući u vidu navedene negativne aspekte, smatram da postignuti rezultati imaju posebnu vrijednost“, istakao je Vaso Zeković, rukovodilac Sektora za mjerenje.

Korisnici elektrodistributivnog sistema su u martu preuzeli ukupno 259.820.449 kWh električne energije, što je za oko 2,5 odsto niže u odnosu na potrošnju ostvarenu tokom februara i na nešto višem nivou u odnosu na energiju preuzetu tokom marta prethodne godine. Najviše električne energije, 37,50 odsto, distribuirano je korisnicima na području Podgorice, Danilovgrada i Cetinja (Region 2). 

„Očitano je ukupno 410.786 brojila, ili 94 odsto od ukupnog broja (neočitana mjerna mjesta nalaze se u objektima koji nijesu stalno nastanjeni). Procenat očitanosti na mjernim mjestima koja su opremljena novim, elektronskim brojilima je 99 odsto“, piše u saopštenju.

Ekipe Sektora za održavanje su u martu na 10/0,4 kV nivou realizovale 2.088 intervencija na terenu. Vrijednost radova na održavanju elektroenergetskih objekata (10/0,4 kV) iznosila je oko 209 hiljada eura.

Na distributivnu mrežu je tokom marta priključeno 857 novih korisnika.

„Tokom marta završena je izgradnja trafostanice „Svinjišta“ u Budvi, kao i ugradnja transformatora snage 1000 kW-a umjesto trafoa snage 400 kW-a u TS „Vranići 4“ u Podgorici, a započeti su i radovi na izgradnji TS „Br.34 – Nova“ u Baru. Ukupna vrijednost ovih radova iznosi oko 190 hiljada eura“, dodaju iz CEDIS-a.

Prethodnog mjeseca na području Crne Gore ugrađeno je 66 novih, elektronskih brojila. Ukupan broj mjernih mjesta u Crnoj Gori koja su opremljena elektronskim brojilima na daljinsko upravljanje je oko 340 hiljada, čime je pokriveno oko 80 odsto konzuma.

„Sprovodeći svoju osnovnu djelatnost, distribuciju električne energije, te održavanja distrubutivne mreže, CEDIS će i u narednom periodu nastaviti sa svojim posvećenim radom na suzbijanju gubitaka na mreži na  korist građana i kompanije“, zaključili su.

Foto: Portal RTNK

NIKŠIĆ PROGNOZA