Vuković: Za budžetsku inspekciju niko nije iznad zakona

Budžetska inspekcija Ministarstva finansija, nakon više od deceniju od osnivanja, počela je nedavno da radi svoj posao – zakonito, profesionalno i isključivo u cilju zaštite novca svih građana, odnosno poreskih obveznika. Vjerujem da je to jasno, prije svega – svim članovima Vlade Crne Gore, kakvi god da su i da budu rezultati kontrola. Posebno očekujem podršku od kolega koji su po javnoj funkciji odgovorni za finansijsko – ekonomsku oblast”, odgovorio je ministar finansija Novica Vuković na pitanje Vijesti kako komentariše to što je potpredsjednik Vlade Nik Đeljošaj saopštio da bi “albanski narod u Crnoj Gori možda bio spreman da pomogne uhapšenoj direktorici Agencije za spračavanje korupcije Jeleni Perovič da vrati novac ako je oštetila budžet”.

“U prethodnom periodu, dugom 11 godina, od formiranja budžetske inspekcije, očigledno je da nije bilo volje da se koristi mahanizam koji će dodatno da štiti budžet Crne Gore od zloupotreba. Nije dobro da se relativizuje rad u kojem se nalaze brojne nepravilnosti, a mi, svi predstavnici Vlade, prevashodno smo dužni da štitimo javni interes, odnosno budžet države”, kazao je Vuković “Vijestima”.

Ministar finansija je poručio da “niko ne smije da bude iznad zakona”.

“Ne radi se o privatnim odnosima gdje svako svakom može da nudi nadoknađivanje nečeg, već o državnom novcu za koji, nije dovoljno da se samo utvrde nepravilnosti, već moraju do kraja da se ispitaju kod nadležnih državnih organa. Ovo je mehanizam zaštite od eventualnih zloupotreba, bez obzira na kojoj se poziciji neko nalazi. Procesuiramo i procesuiraćemo sve gdje utvrdimo da ima elemenata kršenja zakona naše države i sumnje na zloupotrebu javnih sredstava. O tome na koji način će se voditi dalji procesi poput načina saslušanja i slično, a koji su kao što znate – van nadležnosti budžetske inspekcije i Ministarstva finansija, nije pitanje za nas”, precizirao je ministar finansija.

Ozbiljni koraci ka punoj operacionalizaciji inspekcije

Ukazao je na to da su ove godine napravljeni ozbiljni pomaci ka operacionalizaciji centralizovane funkcije budžetske inspekcije, te da su u februaru počeli inspekcijske nadzore na terenu, u skladu sa Planom nadzora za 2024. godinu.

“Takođe, radi ujednačavanja prakse i ostvarivanja načela prevencije i javnosti inspekcijskog nadzora, zapisnici i drugi upravni akti budžetske inspekcije se objavljuju na sajtu Ministarstva finansija, kao i godišnji Plan inspekcijskog nadzora koji se temelji na procjeni rizika. Budžetska inspekcija u nadzoru ispituje da li se javna sredstva koriste zakonito i u skladu sa opredijeljenom namjenom. Ona čini jednu od linija zaštite javnih sredstava, koja stoji nakon interne revizije i spoljne revizije, sa inspekcijskim i kaznenim ovlašćenjima”, naglašava Vuković.

Prema njegovim riječima, budžetska inspekcija na zahtjev državnog tužilaštva, suda i organa uprave nadležnog za poslove policije pruža pomoć u finansijskim istragama, izviđaju, krivičnom i prekršajnom postupku. “Zakoni, drugi propisi i opšti akti čija primjena je pod nadzorom budžetske inspekcije su brojni i obimni. Budžetska inspekcija vrši inspekcijski nadzor nad zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, o finansiranju lokalne samouprave, o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, o računovodstvu u javnom sektoru”, pojasnio je Vuković.

Šta su inspektorke našle tokom kontrole ASK

Prema godišnjem planu rada, budžetska inspekcija do sada je kontrolisala Agenciju za sprečavanje korupcije, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo odbrane..

Nalaz za ASK je objavljen 22. marta.

Tada su upozorili na to da je Perović tokom 2023. godine pisala sebi prekovremeni rad i varijabile, za šta je primila gotovo 13.500 eura što je, utvrdili su iz Budžetske inspekcije, suprotno Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Prema prvom nalazu, dirketorica Agencije je prošle godine radila čak 310 sati prekovremeno, za šta je sebi potpisala iznos od 5.212,10 eura, a dežurala je i u dane praznika – 22. i 23. maja i 13. i 14. jula prošle godine, za šta je sebi uplatila dnevnice u iznosu od 536,78 eura.

Dodatnih više od 8.700 eura inkasirala je za rad u Radnoj grupi za utvrđivanje liste javnih funkcionera… Budžetska inspekcija je nalaz proslijedila Specijalnom tužilaštvu. Perović je uhapšena u srijedu po nalogu SDT, a tužioci je sumnjiče sumnjiče da je zloupotrijebila službeni položaj i sebi i drugima nezakonito pribavila imovinsku korist u iznosu od više od 60.000 eura u periodu od avgusta 2020. do februara 2024. godine.

Foto: Vijesti/Luka Zeković

NIKŠIĆ PROGNOZA