Krstovići oslobođeni optužbi za šverc kokaina

Budimir Krstović i Marina Krstović oslobođeni su optužbi za šverc kokaina, piše u saopštenju Apelacionog suda, koji je potvrdio presudu Višeg suda u Podgorici.

„Apelacioni sud Crne Gore je nakon javne sjednice vijeća donio presudu kojom je odbio kao neosnovanu žalbu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i potvrdio presudu Višeg suda u Podgorici od jula 2023.godine, kojim su Budimir Krstović i Marina Krstović oslobođeni optužbe da su kao saizvršioci izvršili krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga jer, kako se navodi u prvostepenoj presudi Višeg suda, nije dokazano da su učinili krivično djelo za koje su optuženi“, pojašnjeno je u saopštenju. 

“Odlučujući o žalbi Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, vijeće Apelacionog suda je ocijenilo da nasuprot navodima žalbe prvostepena presuda nije zasnovana na bitnim povredama odredaba krivičnog postupka na koje ovaj sud pazi po službenoj dužnosti, niti na onim na koje se ukazuje žalbom VDT-a, kao i da je prvostepeni sud na valjan način i u zakonito sprovedenom postupku, utvrdio sve činjenice potrebne za donošenje pravilne i zakonite odluke”, ističe sud.

Foto: RTCG

NIKŠIĆ PROGNOZA