Srbija: Proglašena elementarna nepogoda u 56 gradova i opština

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sjednici Odluku o proglašenju elementarne nepogode u 56 gradova i opština, navodi se u saopštenju, prenosi N1.

Kako se navodi u saopštenju, u maju i junu 2023. godine poplavni talasi na vodotokovima bujičnog karaktera i vodotocima drugog reda, ređe na regulisanim i uređenim djelovima vodotokova, izazvali su štetu i potencijalno ugrozili navedene teritorije.

Jake kišne padavine i izliveni bujični i drugi vodotokovi izazavali su štetu na regionalnoj i lokalnoj infrastrukturi, objektima javne namjene u javnoj svojini, porodičnim stambenim objektima u svojini rađana i na poljoprivrednim usjevima.

Na sjednici Vlade saopšten je i zaključak o formiranju Radne grupe za koordinaciju aktivnosti na saniranju posledica poplava i pripremi državnih programa pomoći i obnove nakon poplava koje su zadesile Republiku Srbiju, a kojim će biti precizirana potrebna finansijska sredstava za saniranje štete.

Vlada Republike Srbije će u najkraćem roku evidentirati nastalu štetu u svim jedinicama lokalne samouprave u Srbiji i izraditi plan sanacije štete. 

Izvor: N1

Foto: BETA

NIKŠIĆ PROGNOZA