(VIDEO) Nisko povjerenje u sudstvo razlog nedovoljnog broja sudija

Komisiji za pritužbe Sudskog savjeta tokom 2023. godine podnijeta je 91 pritužba na rad sudija, vijeća i sudova, kazao je predsjednik Sudskog savjeta Radoje Korać na sjednici Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu. On je rekao da u Crnoj Gori fali 60 sudija, a da se mora raditi na tome da se mladi pravnici u većem broju zainteresuju za taj posao.

Prenos uživo mogli ste pratiti na našem portalu:

Na dnevnom redu Odbora je razmatranje Godišnjeg Izvještaja o radu Sudskog savjeta i ukupnom stanju u sudstvu za prošlu godinu.

Predsjednik Sudskog savjeta Radoje Korać kazao je da u crnogorskim sudovima treba da bude 329 sudija i predsjednika, dok mi imamo 269 sudija i predsjednika. 

„Nedostaje 57 sudija i tri predsjednika suda, ukupno 60“, kazao je on. 

I pored toga, naglašava da imamo najviše sudija u Evropi u odnosu na broj stanovnika. 

„Jedino Monako ima više od nas, ali oni nijesu referenca za upoređvanje“, rekao je on. 

Korać je rekao da prilikom ocjenjivanja rada, od 62. sudija, 33. je dobilo odličnu ocjenu, dok je 30 imalo ocjenu dobar, jedan sudija je imao nezadovoljavajuću ocjenu.

Komisiji za pritužbe Sudskog  savjeta tokom 2023. godine podnijeta je 91 pritužba na rad sudija, vijeća i sudova.

“Nakon ramatranja sjednicama je ukupno riješeno 62 pritužbe iz 2022. i 63 iz 2023. godine dok je ostalo neriješeno 28 pritužbi”, kazao je on.

Kazao je da je 2023. godine izabrano pet predsjednika sudova, raspoređeno je četvoro sudija u Upravnom sudu, 21 kandidat  za sudije osnovnih sudova, sedam za sudove za prekršaje,  a Savjet je donio odluke o izboru troje sudija Apelacionog suda, troje Višeg suda u Podgorici i troje sudijasuda za prekršaje.

“U izvještajnoj godini konstatovan je prestanak sudijskih funkcija za 36 sudija i to 21 na lični zahtjev, 14 usljed sticanja prava na penziju i jedan usljed smrti”, kazao je Korać.

On je kazao da je pokrenut postupak ocjenjivanja za 62 sudija.

“Od kojih su 52. ocijenjeni u redovnom postupku, sedam u cilju napredovanja i troje zbog kandidature za predsjednike sudija. U jednom slučaju je postupak ponovljen zbog ocjene “nezadovoljava”, kazao je on. 

Od ukupnog broja 33 sudija ocijenjeno je odličnom ocjenom, dok je 30 sudija dobilo ocjenu “dobar”.

“Vođena su tri disciplinska postupka. U dva postupka su predlozi odbijeni kao neosnovani, jedan postupak  je završen u ovoj godini”, kazao je on.

Istakao je da je podnijeto devet inicijativa za utvrđivanje etičkog kodeksa.

Poslanica PES-a Jelena Nedović kaže da s obzirom na to da nam nedostaje 60 sudija, veting bi dodatno pogoršao situaciju. 

„Smatram da moramo imati konkretne mjere i reforme i da one moraju dolaziti od vas kako bi se popunila nedostajuća mjesta za sudije“, kazala je ona. 

Zamjenik predsjednika Sudskog savjeta Dražen Medojević odgovorio je da se mora skratiti obuka mladih sudija. 

„Takođe da motivišemo studente sa Pravnog fakulteta da su dobrodošli u sudijski esnaf. Zatim imamo limitiran način ocjenjivanja sudija. Takođe, moramo da ostranimo ljude koji izazivaju nepovjerenje u javnosti“, kazao je on. 

Predsjednik Odbora Milun Zogović smatra da je nisko povjerenje građana u rad sudstva jedan od osnovnih razloga svih problema. 

 „Kako možemo očekivati povjerenje građana u sudstvo kad sudije Vrhovnog suda nemaju povjerenje jedni u druge“, kazao je Zogović. 

On je naveo da predsjednika Vrhovnog suda ne možemo izavbrati jer sudije ne vjeruju jedni drugima. Smatra da se treba razmisliti o izmjenama zakona kako bi se to omogućilo. 

Korać je odgovorio da je Sudski savjet već inicirao neke izmjene i dopune zakona. On je kazao da u Crnoj Gori treba da postoje zamjenske sudije.

Foto: Screenshot

NIKŠIĆ PROGNOZA