„Prethodna Vlada koristila akcije tužilaštva za promociju svoje politike“

Proces „dritanizacije“ započeo je glasanjem DPS-a u Parlamentu za vladu koju je vodio Dritan Abazović, kazao je poslanik Pokreta Evropa sad Miodrag Laković. Prema njegovim riječima, ta vlada je u značajnoj mjeri, na prilično banalan način, koristila sektor bezbjednosti i akcije tužilaštva i policije za promociju svoje politike i za svoju ličnu promociju.

Laković poručuje da se to nikad više ne smije ponoviti u Crnoj Gori, jer potpuno degradira koncept vladavine prava.

„Tužilački savjet je jasno i glasno rekao da nosioci državnih funkcija ne bi smjeli da prisvajaju rezultate tužilaštva niti da na taj način utiču na rad tužilaštva kreirajući, odnosno stavljajući mete određenim licima i na taj način iskazujući svoj politički stav prema vladavini prava ili prema pojedinačnoj krivici.“

Foto: RTNK

NIKŠIĆ PROGNOZA