Mandić: Nove generacije biće garant bolje i stabilnije budućnosti

Veliko interesovanje mladih za društvene i državne procese jasan je znak da Crna Gora kao društvo sazrijeva i da će nove generacije biti garant bolje i stabilnije budućnosti, kazao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić.

On je govorio na otvaranju edukativnog programa „Parlament mladih – Simulacija rada parlamenta“, u kome ove godine učestvuje 41 srednjoškolac iz sedam srednjih škola iz Podgorice, Nikšića, Bara, Budve, Cetinja i Danilovgrada.

Mandić je kazao da je cilj tog programa da se mladi upoznaju sa parlamentarnom procedurom i praksom, prije svega učenjem o političkom sistemu Crne Gore, poziciji Skupštine koja predstavlja zakonodavnu vlast i zakonodavnoj proceduri.

Takođe, kako je dodao, mladi će se upoznati i sa pravilima obraćanja i ophođenja u parlamentu i svim drugim temama koje se odnose na zakonodavnu vlast.

Mandić je rekao da ga posebno raduje što je ove godine broj škola koji učestvuju u programu uvećan.

“Porast interesovanja nam dodatno govori o tome da su mladi ljudi jako zainteresovani za društvene procese i da žele da budu njihov suštinski dio, te da programi poput ovog imaju svoju svrhu i svoj uticaj na mlađu populaciju”, ocijenio je Mandić.

Mandić je kazao da Skupština Crne Gore ima nemjerljivu važnost za društvo u cjelini, ističući da se upravo kroz nju iskazuje volja naroda izražena na parlamentarnim izborima.

“Uloga Skupštine kao reprezentativnog organa jeste da vrši zakonodavnu i nadzornu funkciju državi, dok je njena posebna važnost proces odlučivanja, i uvažavanja mladih ljudi prilikom donošenja odluka”, rekao je Mandić.

On je naveo da je fundament Skupštine predlaganje, izmjena i usvajanje zakona, koji, kako je rekao, čine temelj pravne države.

“Dobri zakoni donose stabilnost i pravdu, omogućavaju ravnotežu između različitih težišnih interesa u jednom društvu, omogućavaju građanima da žive u uređenom i sigurnom okruženju kao i ostvarivanje njihovih prava i sloboda”, dodao je Mandić.

Prema njegovim riječijma, nije dovoljno samo biti upoznat sa tekstom konačnog zakona, kroz obavezu njihovog objavljivanja, već i sa procedurom njihovog donošenja.

“Poznavanje ovih procesa pomaže građanima, organizacijama i političkim akterima da bolje razumiju i učestvuju u političkom procesu, što bi onda trebalo da omogući oblikovanje zakona i politika u skladu sa potrebama i interesima društva”, naveo je Mandić.

On je kazao da se uloga mladih u mijenjanju društva ne može zanemariti.

“Uključivanje mladih u političke procese podstiče demokratiju, osnažuje ih i doprinosi boljoj budućnosti društva u cjelini”, ocijenio je Mandić.

On je rekao da program, kao što je simulacija rada parlamenta, doprinose razvijanju kritičke svijesti i konstruktivnog razmišljanja mladih koji će kao budući lideri i građani oblikovati budućnost i društvene procese u Crnoj Gori.

“Mislim da svi imamo razloga za zadovoljstvo, jer naša budućnost pripada upravo vama. Upravo zbog toga što imate toliko interesovanja za društvene i državne procese, kao i funkcionisanje institucija i donošenje pravila po kojima naše društvo funkcioniše, kao što i gajite želju da učite o istome”, rekao je Mandić.

On je kazao da edukativni program Parlamnet mladih- Simulacija rada parlamenta predstavlja nadogradnju postojećeg građanskog obrazovanja u Crnoj Gori.

“Sve ovo je jasan znak da Crna Gora kao društvo sazrijeva i da će nove generacije biti garant bolje i stabilnije budućnosti”, rekao je Mandić.

Mandić je rekao da je tema ovogodišnje simulacije rada parlamenta prevencija vršnjačkog nasilja, te da će učesnici kroz rad na fiktivnom predlogu izmjena zakona o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku iz vizure fiktivnih političkih partija govoriti o jačanju preventivnih mehanizama za sprječavanje maloljetničke delikvencije.

“Uzimajući u obzir ozbiljnost i aktualnost toga, volio bih da upravo vi, naše mlade kolege, dođete do nekih rješenja koja mogu poslužiti kao smjernica u suočavanju sa ovim problemom koji se tiče vas i vaših vršnjaka, ali i društvom u cjelini”, dodao je Mandić.

On je ukazao da je parlament mjesto gdje se razmjenjuju oštre riječi, „nekad argumentovane, nekada ne“.

“Ali bolje ovdje da se se svađamo nego ljudi po gradovima da se raspravljaju i svađaju. Naš je posao da zastupamo one koju su nas glasali. Osjećamo i znamo šta su njihove težnje jer su se opredijelili za neku od političkih partija”, naveo je Mandić.

On je rekao da se politički život u svakoj demokratskoj državi živi preko političkih partija.

“Nemojte, ovo što primjećujete preko televizija kako se pet pojedinaca organizovalo i osnovalo nevladinu organizaciju i drže predavanje svima, da mislite da je to politički život. Nije, politički život u svakoj demokratksoj državi se živi preko političkih partija”, istakao je Mandić.

On je rekao da više nema partije koja sama može da podrži vladu i ima apsolutnu većinu, nego moraju da se dogovaraju.

On je ohrabrio mlade da se bave politikom.

“Velika je stvar predstavljati druge ljude, raditi to čestito i pošteno i velika je stvar imati tu priliku da možete da govorite u ime više ljudi i da utičete na to u kojem pravcu će se kretati vaša država”, rekao je Mandić.

On je mladima poručio da ne dozvole da im se bilo ko nametne za idola i da zahtijevaju od njihovih predvodnika i onih koji vrše vlast da stalno polažu račune i da odgovaraju za ono što rade.

Mandić kazao da je sadašnja generacija političara izabrala da Crna Gora postane punopravna članica Evropske unije, “da postane najbliži sa onima kojima i geografski, i istorijski pripada”.

„Kada vaša generacija bude preuzimala ovu zemlju, vjerujem da će do tada taj posao biti završen, a onda ćete imati veliku konkurenciju u sličnim ljudima, sličnih godina koji će voditi druge države. A to je velika borba – da na pravilan način zastupate interese Crne Gore, da omogućite mir i blagostanje ovoj državi“, rekao je Mandić.

Prema njegovim riječima, preduslov za sve to je pomirenje.

„Preduslov za sve to je da ove naše razlike i oštrice koje postoje nekako otupimo, da se pomirimo i da znamo da smo mi jedni drugima najbliži u Crnoj Gori”, poručio je Mandić.

Program „Parlament mladih – Simulacija rada parlamenta“ je nastao kao autorski koncept zaposlenih u Edukativnom centru Skupštine, a započet je u saradnji sa predstavništvom UNICEF-a u Crnoj Gori, dok ove godine parlament sve faze programa realizuje sopstvenim kapacitetima.

foto:NSD

NIKŠIĆ PROGNOZA