Crna Gora uskoro otvara ambasade u Danskoj i Egiptu

Ministarstvo vanjskih poslova nastavlja sa snaženjem diplomatsko-konzularne mreže, pa se, prema njihovim riječima, uskoro očekuje otvaranje ambasada u Danskoj i Egiptu.

„Vodeći se utvrđenim nadležnostima, koje se ogledaju u predstavljanju Crne Gore u drugim zemljama i zaštiti interesa države i njenih građana, Ministarstvo vanjskih poslova nastavlja sa aktivnostima na planu razvoja diplomatsko-konzularne mreže. Kao što je javnosti poznato, Crna Gora je prošle godine otvorila Ambasadu u Kraljevini Nizozemskoj, sa sjedištem u Hagu, čime se doprinijelo intenziviranju političkih odnosa sa zemljom čija je podrška pridruživanju Crne Gore porodici evropskih država od izuzetnog značaja. Vodeći se našim ključnim vanjskopolitičkim prioritetom, a to je upravo članstvo u EU, obezbijeđeni su svi uslovi za kvalitetno funkcionisanje diplomatsko – konzularnog predstavništva (DKP) u Hagu, čime će se nesumnjivo pružiti dodatan doprinos razvoju odnosa dvije države, te potvrditi naša posvećenost da razvijamo političke, ekonomske i sveukupne odnose sa prijateljskom i savezničkom Nizozemskom“, naveli su iz MVP-a.

Na toj liniji, kako dodaju, a shodno Odluci Vlade Crne Gore o otvaranju Ambasade u Kraljevini Danskoj sa sjedištem u Kopenhagenu, koja je donijeta krajem 2018. godine, Ministarstvo vanjskih poslova privodi kraju procedure za otvaranje ovog DKP-a.

„Naime, MVP je u budžetskom planu za 2024. godinu predvidjelo otvaranje Ambasade u Kopenhagenu, te će, u komunikaciji sa Ministarstvom finansija koje daje konačnu saglasnost, raditi na ostvarenju planiranog. Otvaranje ovog DKP-a će doprinijeti intenziviranju saradnje u svim oblastima, afirmaciji i promovisanju naših potencijala i jačanju prijateljstva između dvije države, pri čemu posebno ističemo značaj za proces evropske integracije, imajući u vidu da je u Danskoj podrška javnog mnjenja proširenju EU na visokom nivou, kao i da Crna Gora nema DKP u skandinavskim državama“, objašjavaju oni.

U cilju jačanja prisustva u Švajcarskoj, a u okviru plana razvoja DKP mreže i jačanja bilateralnih kontakata shodno definisanim prioritetima, u pripremi je, kako ističu, otvaranje Ambasade u Ženevi, jednom od najvažnijih diplomatskih centara u svijetu.

„Vodeći se principom racionalizacije troškova, Ambasada će biti otvorena u okviru objekta u kojem je smještena Misija Crne Gore pri Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama. Otvaranje ovog DKP-a doprinijeće jačanju veza sa zemljom koja njeguje viševjekovnu tradiciju evropskih i demokratskih vrijednosti, a koje su kompatibilne i sa vrjednosnom orjentacijom Crne Gore i njene vanjske politike. Dodatno, značajno je i zbog održavanja bliskih veza sa brojnom crnogorskom dijasporom u ovoj zemlji, te pružanja konzularnih usluga, za koje se naši državljani koji žive u Švajcarskoj, trenutno, obraćaju DKP-ima Crne Gore u SR Njemačkoj“, naglašavaju oni.

Srednjeročni plan razvoja diplomatsko konzularne mreže, kako navode iz ministarstva, podrazumijeva otvaranje DK predstavništava i u Slovačkoj, Češkoj i Egiptu. Slovačka i Češka, kao zemlje članice Evropske unije, snažan su podržavalac integracije Crne Gore u EU, kao i politike proširenja, te zagovornici stava da je članstvo zemalja Zapadnog Balkana u EU, jednako važno i za Uniju i za zemlje regiona, a otvaranje DKP-a u ovim zemljama doprinijeće intenziviranju političkih, ali i ekonomskih, kulturnih i ukupnih bilateralnih odnosa.

„Imajući u vidu doprinos i ulogu Arapske Republike Egipat u afirmisanju sigurnosti i prosperiteta mediteranskog regiona, u planu je i otvaranje Ambasade u ovoj zemlji, što će biti prvo DKP Crne Gore na afričkom kontinentu. Širenje crnogorske diplomatsko – konzularne mreže na ovaj region, doprinijeće boljem povezivanju i snažnijoj saradnji, naročito u oblasti turizma, posebno imajući u vidu uspostavljanje čarter avio linije iz Egipta tokom turističke sezone, koje je, uz vizne olakšice za egipatske turiste u tom periodu, otvorilo nove mogućnosti za snažnije ekonomsko povezivanje i saradnju između dvije zemlje“, dodaju oni.

Pored snaženja bilateralnih veza i unapređenja saradnje, MVP u kontunuitetu radi i na širenju mreže počasnih konzula, čiji rad doprinosi boljem povezivanju u oblasti ekonomije, te predstavljanju Crne Gore u svim, a naročito onim zemljama u kojima nemamo diplomatsko-konzularno predstavništvo.

„Na toj liniji, u završnoj je fazi priprema otvaranja konzulata na čelu sa počasnim konzulom u Inujami, u Japanu“, napominju iz MVP.

Foto: Dnevno

NIKŠIĆ PROGNOZA