Radović: Inicijatva da 15 odsto budžetskih sredstava stranaka ide učenicima bez odgovora

Andrijana Radović, kandidatkinja za poslanicu liste „Preokret za sigurnu Crnu Goru – Srđan Perić“, kazala je da nijedan politički subjekt do sada nije pozitivno odgovorio na inicijativu Preokreta da se obaveže da će u narednom sazivu Skupštine mjesečno izdvajati 15 odsto sredstava koje budu ostvarivali iz budžeta i usmjere ih u budući Fond za specijalizaciju i usavršavanje učenika i studenata.

Ukazala je da bi se prihvatanjem te inicijative u narednom četvorogodišnjem mandatu obezbijedilo oko tri miliona eura, što bi, prema njenim riječima, bilo dovoljno da najmanje 200 učenika ili studenata bude upućeno na različite oblike usavršavanja – od dodatnih specijalizacija do takmičenja.

„Kroz Fond za specijalizaciju i usavršavanje učenika i studenata bili bi podržani učenici i studenti kojima po bilo kom osnovu fale sredstva za usavršavanje i takmičenje, po unaprijed definisanim kriterijumima. Ova aktivnost bi se ostvarivala na način što bi novac bio uplaćivan na namjenski formiran podračun Ministarstva nauke Crne Gore, a isto bi bilo u obavezi da jednom godišnje podnese izvještaj Odboru za nauku, prosvjetu, kulturu i sport Skupštine Crne Gore o načinu potrošnje ovih sredstava“, navodi Radović.

Kazala je da Preokret na taj način želi da incira pružanje sistemske podrške mladima, kako bi dobili priliku da ostvare svoje potencijale i daju doprinos budućem razvoju države.

„Preokret će svakako nakon konstituisanja novog saziva Skupštine ponoviti zahtjev“, zaključuje se u saopštenju.

Foto: Preokret

NIKŠIĆ PROGNOZA