Djeca čije su majke koristile marihuanu prije začeća u većem riziku od hiperaktivnosti i autizma

Djeca čije su majke prije začeća često koristile marihuanu imaju 98 odsto veći rizik od poremećaja pažnje sa hiperaktivnošću (ADHD) i 94 odsto veći rizik od autizma, nego djeca čije majke nisu konzumirale tu vrstu droge, pokazuju najnovija istraživanja Krtin univerziteta u Australiji, javlja naučni portal Nju Sajens.

Rezulati novih ispitivanja ukazuju da su djeca majki koje su prije porođaja često konzumirale kanabis za skoro 47 odsto izložena većem riziku od umanjenih intelektualnih sposobnosti. Opasnost od tih bolesti povećava se ukoliko su majke redovno uživale i u duvanskim proizvodima prije i tokom trudnoće.

Istraživanje je bazirano na analizi podataka više od 220.000 mladih žena i njihove djece, kaže jedan od učesnika u tom projektu, epidemiolog Ebaj Tadasi, i dodaje da pretjerana upotreba marihuane može uzrokovati i niz prođajnih komplikacija, poput prevremenog rođenja djeteta, neurorazvojne poteškoće i značajno smanjenje težine novorođenčadi.

Naglašava se da je globalna upotreba te vrste droge među ženama u reproduktivnoj dobi povećana posljednjih nekoliko decenija, kao i da buduće majke nisu dovoljno informisane o riziku i mogućim negativnim posljednicama česte upotrebe marihuane.

Navedene opasnosti po mladi naraštaj povećavaju se iz godine u godinu, jer uzgaijvači marihuane, koji u većini zemalja snabdijevaju ilegalno tržiste, konstantno povećavaju procenat psihodelične komponente u marihuani, poznate kao tetrahidrokanabinol (THC).

Posljednjih godina procenat te prirodne psihotične supstance, koja višetruko utiče negativno na zdravlje, povećan je na više od 30 odsto, što je više nego dvostruko u odnosu na količine THC u kanabisu, koji se gajio i plasirao na ilegalna tržista prije jedne i po do dvije decenije.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, kanabis je daleko najpopularnija ilegalna droga i broj njenih uživalaca u svijetu procjenjuje se na oko 2,5 odsto globalne populacije, 0,2 odsto konzumira kokain, a isti procenat uživa u raznim vrstama opijata, među kojima su i morfijum ili kodein.

Foto: Ilustracija/elements.envato

NIKŠIĆ PROGNOZA