Zahumlje: Gost tribine “Agora” prof.dr Žarko Trebješanin

U sali Javne ustanove “Zahumlje” sjutra (četvrtak, 18.april) u 19 h biće održana tribina “Agora” koju moderira urednica kulturnog programa Anđela Peković.

Gost tribine je psiholog prof. dr Žarko Trebješanin, a tema je ”Savremeni čovjek u potrazi za smislom: Jung i Frankl”.

“Polazeći od pretpostavke da savremeni čovjek živi u egzistencijalnom vakuumu, da se sve češće suočava sa problemima depresije, usamljenosti i zavisnosti, pokušaćemo da odgovorimo na nekoliko važnih pitanja koja se tiču smisla čovjekovog života. Tom prilikom, razgovaraćemo i o tome šta su psiholog Karl Gustav Jung i psihoterapeut Viktor Frankl rekli o smislu, šta podrazumijeva logoterapija, od koga treba očekivati smisao, ima li nekog opšteg smisla itd”,najavili su iz “Zahumlja”.

Žarko Trebješanin rođen je 1950. godine u Beogradu, gdje je i diplomirao i doktorirao na Odsjeku za psihologiju na Filozofskom fakultetu. Na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (bivši Defektološki fakultet) u Beogradu zaposlen je od njegovog osnivanja (1975) pa sve do odlaska u penziju (2018) na predmetima Uvod u opštu psihologiju i Psihologija ličnosti. Takođe je predavao na Filozofskom fakultetu i na Učiteljskom fakultetu u Beogradu, a danas predaje na Fakultetu savremenih umjetnosti u Beogradu.

Od 2017. predaje Psihologiju ličnosti na Fakultetu primijenjene nauke (department Primijenjena psihologija) u Podgorici.

Učestvovao je kao saradnik i rukovodilac projekata u naučnim i stručnim projektima Instituta za psihologiju.

 Autor je projekta stručne edukacije iz psihologije predstavnika nevladinih organizacija i predavač na tematskim seminarima o ličnom i kolektivnom identitetu, stavovima, predrasudama i stereotipima u organizaciji OEBS-a.

Vodio je od 2003. do 2006. više projekata o toleranciji, nasilju među vršnjacima, romskom liderstvu itd. u Crnoj Gori, čiji je organizator bio OEBS. Do sada je objavio desetak knjiga i više od stotinu naučnih i stručnih radova. Takođe je uredio i napisao brojne predgovore/pogovore za knjige.

„Podsjećamo da tribina „Agora“, u formi razgovora i diskusije – pod kritičkom lupom učesnika – pokriva različite teme iz svijeta kulture, umjetnosti, kao i društvena pitanja, a sve u službi podsticanja dijaloga ali i odvijanja javnog diskursa kao osnovne paradigme svakog demokratskog društva. Otud, po uzoru na antičko-grčke trgove i rimske forume, potreba da se, u nešto skromnijem formatu, stvori povoljan ambijent za raspravu o svim važnim temama koje su u interesu čovjeka“, ističu iz „Zahumlja“.

foto:JU „Zahumlje“-screenshot

NIKŠIĆ PROGNOZA