Odbijena ponuda švajcarske kompanije za Željezaru

Komisija je danas kao neodgovarajuću odbila ponudu švajcarske kompanije 8B Capital S.A.

Švajcarska kompanija 8B Capital S.A. jedina je dostavila ponudu za zakup pogona nikšićke Željezare.

To je konstatovano danas prilikom javnog otvaranja ponuda na drugom javnom pozivu koji je objavila EPCG, koja je vlasnik nikšićke Željezare.

Miro Vračar, predstavnik Komisije je rekao da je ponuda nezadovoljavajuća jer švajcarska kompanija nije dostavila, kako je traženo, bankarske garancije.

„Ponuda nije zadovoljila uslove poziva. Nema bankaskih garancija niti uplaćenog depozita koji smo u ovom javnom pozivu ostavili kao alternativno rješenje. Iz tih razloga komisija je konstatovala, uz zahvalnost ponuđaču, da je ova ponuda nezadovoljavajuća, ne ispunjava uslove javnog poziva. Samim tim proces po ovom javnom pozivu ovom odlukom je okončan. Nakon ovog nećemo objavljivati javni poziv, sve zainteresovane strane, i ponuđači koji su se javili na prvi i na drugi jvni poziv i svi ostali koji su zainteresovani, mogu aplicirati za jedan pregovarački postupak sa EPCG i resornim ministarstvom. U tom pregovaračkom postupku biće definisane sve pojedinosti koje su javnim pozivom tražene, a u samom pregovaračkom postupku vjerovatno će se ponuditi predlog ugovora o zakupu željezarinih pogona koji ćemo sačiniti mi kao komisija u saradnji sa ministarstvom, EPCG i Željezarom i takav predlog ugovora ćemo ponuditi svim zainteresovanim stranama, dati im jedan rok od 10 ili 15 dana da mogu amandmanski da djeluju na odredbe nacrta tog ugovora „, rekao je između ostalog Vračar.

Kada su u pitanju, rekao je on, amandmansko djelovanje eventualnih zaintersovanih na predlog ugovora, tu prije svega misli na sporne detalje iz javnog poziva i ponuda koje su do sad pristizale na javne pozive. a odnose se na bezbjeđenje investicionih ulaganja zakupca i garancija.

Vračar je pojasnio da su i pozivom precizirane garancije u iznosu od 1,5 milion eura. Od tog iznosa, kazao je Vračar, zakupac bi garantovao isplatu zarada radnicima, utrošak električne energije.

Na pitanje Portala RTNK da li EPCG kao vlasnik ima u planu prodaju Željezare, Vračar je rekao da bi i to bilo rješenje, ali:

„U klauzuli ugovora sa Tosčelikom postoji odredba da za naredne 4 godine imamo obavezu prema toj kompaniji. To za nas ne bi bilo dobro da se aktivira ali svakako i prodaja Željezare je jedno od rješenja“, rekao je Vračar.

Predstavnica Ministarstva energetike i rudarstva Vesna Brajović ,koja je članica Komisije, istakla je da su razočarani što ni drugi javni poziv nije bio uspješan. Kako je rekla, od resor koji predstavlja na čelu sa minsitrom Sašom Mujovićem, „svakodnevno radi na pronalaženju kredibilnog partnera za Željezaru“

„Tu je između ostalog i Duferko koji je dva puta bio u posjeti Željezari i vjerujem da će naši napori uroditi plodom“, naglasila je Brajović.

Igor Šamiz predstavnik švajcarske kompanije dostavio je notarski zapis u kojem navodi da lično garantuje sa 150.000 eura.

Šamiz je prisustvovao otvaranju ponuda, koje je održano u prostorijama EPCG, a nakon što je Komisija završila rad i odlučila da ponudu kompanije čiji je predstavnik odbaci, kratko je rekao da se nada da će 8B Capital S.A. učestvovati u najavljenom pregovaračkom postupku.

Komisiju, koja je zadužena za ponude, čine predstavnici Ministarstva energetike i rudarstva, EPCG i poslovodstva Željezare.

Biljana Brašnjo

Foto: RTNK

NIKŠIĆ PROGNOZA