Ukupan profit sva tri operatora 46 miliona

Vodeća trojka na telekomunikacionom tržištu M-tel, Crnogorski Telekom i One Crna Gora je prošle godine imala ukupno 271 milion eura prihoda, što je rekordan godišnji rast od 25 odsto na godišnjem nivou, dok je ukupan profit ovih kompanija porastao rekordnih 144 posto na 46 miliona eura.

M-tel je, prema analizi Bankara.me, povećao ukupni prihod 36 odsto na 111 miliona eura; na drugom mjestu je Crnogorski Telekom sa ostvarenih 84 miliona eura i godišnjim rastom od 6,1 odsto, dok je One imao 61,7 miliona, uz rast od 11 odsto na 61,7 miliona eura. M-tel je ostvario i najveći profit od 28,5 miliona eura; slijedi One sa 10,9 miliona uz rast od 1,8 odsto, dok je dobit Telekoma bila 2,8 puta veća i iznosila 6,6 miliona čiste dobiti, što je 2,8 puta više u odnosu na godinu ranije. Zbirno gledano, ove tri kompanije su za proteklih pet godina uspjele da ostvare 126 miliona eura čistog profita. S obzirom na to da je ovo sektor sa značajnim investicijama koje zahtijevaju visoke troškove finansiranja i održavanja imovine visoke vrijednosti, kao rezultat toga sa sobom nose i visoke godišnje troškove amortizacije, važno je sagledati EBITDA pokazatelj poslovanja. Ovaj pokazatelj predstavlja operativnu dobit kompanije prije odbijanja troškova kamata i amortizacije.

M-tel je imao najveću EBITDA zaradu od 61 milion eura; Crnogorski Telekom 34 miliona, a One 22 miliona eura. M-tel ima i najveću stalnu imovinu vrijednu 305 miliona eura, 50 odsto više od imovine oba preostala konkurenta zajedno; Crnogorski Telekom 125 miliona i One 75 miliona eura. Kapital M-tela je 182 miliona eura, a uspio je da ostvari povrat na kapital od čak 15,64 odsto, zahvaljujući dobrom godišnjem rezultatu poslovanja. Kapital Crnogorskog Telekoma je bio 144 miliona, a povrat je bio 4,6 odsto, dok je One ostvario povrat od 14 odsto zahvaljujući kapitalu od 78 miliona eura.

Na kraju prošle godine broj radnika u ovim kompanijama je bio veći za 34 u odnosu na kraj decembra 2022. godine i iznosio 1.321. M-tel ima 487 zaposlenih, uz lani primljenih 15 ljudi, Telekom je smanjio broj zaposlenih za pet na 470, dok je One zaposlio 23 čovjeka i ima ukupno 364 radnika. Proizilazi da su zaposleni u M-telu ostvarili najveći prihod po zaposlenom kao i rezultat prije oporezivanja, dok su radnici kompanije One primali najviše plate, sa prosječnom neto zaradom od 1.658 eura na nivou kompanije. Prosječna neto zarada zaposlenih u Crnogorskom Telekomu bila je 1.619 eura, a u M-telu 1.573 eura.

Investirali 76 miliona, u budžet uplatili 8,8 miliona

Tri operatora su lani investirala 76 miliona eura, a u državni budžet uplatili 8,8 miliona eura kao jednokratnu naknadu za dodjelu radio-frekvencija na aukciji koju je sprovela Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP). Uvećane investicije u elektronske komunikacije imaju visok pozitivan uticaj i na efikasnost u drugim sektorima, što konačno podstiče ukupan ekonomski rast, pa je stabilnost ovog sektora vrlo važna za kompletnu ekonomiju naše zemlje, na isti način kao što je to i finansijski sektor. Otud insistiranje Brisela i domaće javnosti da se očuva politička nezavisnost EKIP-a, regulatora ovog sektora.

Foto: elements.envato

NIKŠIĆ PROGNOZA