Sagledati mogućnost finansijske pomoći Institutu „Dr Simo Milošević“

Ministarstvo zdravlja zaduženo je da u saradnji sa Ministarstvom finansija i ostalim relevantnim institucijama sagleda mogućnosti za pružanje finansijske pomoći u skladu sa zakonom, kako bi se nastavilo poslovanje Instituta u Igalu, navodi se u Informaciji o trenutnom statusu Instituta „Dr Simo Milošević“ Igalo, koju je Vlada danas usvojila.

Ministar zdravlja u tehnilkom mandatu Dragoslav Šćekić je naveo da se zadužuje Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore da, u saradnji sa Ministarstvom finansija i Ministarstvom zdravlja, pokrene postupak analize cijena usluga Instituta prema osiguranicima fonda i procijeni mogućnosti povećanja istih.

“Zadužuje se Ministarstvo zdravlja da, u saradnji sa predstavnicima Sindikata Instituta, finalizuje pregovore i dostave usaglašeni predlog Kolektivnog ugovora uz saglasnost Ministarstva finansija na dalje usvajanje Vladi. Zadužuje se Ministarstvo finansija da, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i ostalim relevantnim institucijama, razmotri mogućnosti za otkup akcija manjinskih akcionara Instituta”, rekao je Šćekić.

Osim toga, zadužuje se Ministarstvo zdravlja, Investiciono – razvojni fond Crne Gore i Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore da, preko svojih predstavnika u Upravnom odboru, pokrenu postupak racionalizacije i optimizacije poslovanja Instituta, sa posebnim akcentom na ljudske resurse, i da dostave plan Vladi Crne Gore najkasnije do 31.12.2023. godine, uz prethodnu saglasnost Ministarstva finansija.

„Zadužuje se Ministarstvo vanjskih poslova da, u saradnji sa ostalim relevantnim institucijama, pruži punu podršku Institutu za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“, i da po ubrzanoj proceduri obrađuju zahtjeve za izdavanje viza potencijalnim pacijentima Instituta“, dodao je Šćekić.

Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović je kazao da stoje iza svega onoga što je bio predmet posebne sjednice sa predstavnicima ove ustanove, i da bi sve što su im rekli 100 odsto sproveli, ako je to moguće.

„Naš je plan bio da idemo u kupovinu akcija od manjinskih akcionara, povećamo kapital države, da ona postane u potpunosti vlasnik i da onda krenemo u njegovu reformu. Isto tako da Budžetom za 2024. godine predvidimo sredstva koja bi dala tu hitnu pomoć za prevazilaženje postojećeg stanja. Šta će biti narednom periodu – vidjećemo, ali mislim da imaju dobar putokaz što bi bilo dobro da se radi po tom pitanju“, naveo je Abazović.

Foto: RTCG

NIKŠIĆ PROGNOZA