Profit od Svetog Stefana 838 hiljada eura

Kompanija “Sveti Stefan hoteli”, u većinski državnom vlasništvu, ostvarila je prošle godine neto profit od 838 hiljada eura, navedeno je u izvještaju objavljenom na sajtu Montenegro berze.

Ova kompanija vlasnik je nekretnina na ostrvu Sveti Stefan i u dijelu Miločerskog parka, koja je zakupila kompanija “Adriatic Properties”, grčkog biznismena Petrosa Statisa. Većinu prihoda koje kompanija ima ostvaruje od ovog zakupa.

„Adritic properties” je 2021. godine, nakon što su mještani polomili kapiju na Kraljičinoj plaži, koja je, prema tvrdnji uprave državne kompanije, svih prethodnih godina bila nelegalno postavljena, odlučio da zatvori grad-hotel Sveti Stefan i Vilu Miločer.

Pred sudom u Londonu “Adriatic properties” je pokrenuo postupak kojim traži 100 miliona odštete zbog nepoštovanja ugovora, a Vlada je uzvratila tužbom.

Statis je u 2022. godini prestao da plaća zakupninu, ali je zatim ipak nastavio nakon što je iz “Sveti Stefan hotela” upozoren da izmiri obaveze, jer će pokrenuti raskid ugovora.

Ova kompanija u kojoj država ima 58 odsto vlasništva, lani je ostvarila prihod od zakupa od 1,28 miliona eura, u potpunosti isti iznos kao i 2022. godine. Od stalih prihoda dobijeno još 158 hiljada eura što je za 80 hiljada više nego godinu ranije.

Troškovi poslovanja iznose 277 hiljada i za oko 400 hiljada su niži nego u 2022. Za zarade je potrošeno 167 hiljada eura, što je za pet hiljada više.

Poslovni rezultat je bio 918 hiljada, dok je u 2022. godini iznosio 458 hiljada. Nakon plaćanja poreza neto dobit iznosi 838 hiljada eura.

Kompanija je u prošloj godini imala četvero zaposlenih, jednog manje nego u 2022.

Prema bilansu stanja, nekretnine “Sveti Stefan hotela” procijenjene su na 61 milion eura. Potraživanja od kupaca na dan 31. decembar iznosila su 1,67 miliona eura.

Akumulirana dobit kompanije na kraju 2023, računajuči dobit iz prethodnih godina, iznosila je 2,6 miliona eura.

Država u ovoj kompaniji, nastaloj 2019. godine izdvajanjem iz “Budvanske rivijere”, posjeduje 58 odsto akcija. Najveći manjinski akcionar sa 33 odsto akcija je “MKG Properties LTD”, povezan sa biznismenom Miodragom Kostićem.

Kada je MKG u 2022. godini, kupujući od malih akcionara, stekao vlasništvo preko granice od 30 odsto akcija i u “Budvanskoj rivijeri” i “Sveti Stefan hotelima”, imao je zakonsku obavezu da objavi prospekt sa ponudom za otkup preostalih akcija u te dvije kompanije. Prema toj ponudi državni paket akcija u obje kompanije vrijedio bi 61 milion eura.

“Vlada Crne Gore apsolutno nije donosila nikakvu odluku po tom pitanju. To zahtijeva jednu temeljnu analizu i jasno definisan pristup i mislim da u ovom roku, tih 20 dana, sigurno mi nećemo izlaziti sa stavom da ćemo prodati ili nećemo prodati”, kazao je tada ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović.

 Foto: Vuk Lajović/Vijesti

NIKŠIĆ PROGNOZA