„Predstoji dinamičan period u saradnji EU delegacije i Ministarstva energetike i rudarstva“

Evropska delegacija je i do sada bila izuzetno važan partner Crnoj  Gori, a očekujemo u periodu koji slijedi da se saradnja intenzivira, imajući u vidu realizaciju Plana rasta koji je Evropska komisija kreirala i čija implementacija se planira u 2024. godini, zajednički je stav tokom susreta ministra energetike i rudarstva Saše Mujovića i ambasadorke Kristine Pope. 

Na početku razgovora, sagovornici su razmijenili utiske o nedavno održanom sastanku na visokom nivou u Briselu, koji je i organizovan na temu agende reformi i Plana rasta za zemlje Zapadnog Balkana, a koji je ocijenjen kao jako uspješan, sa kvalitetnim predstavljanjem strateških ciljeva Crne Gore i sa posebnim osvrtom na oblast energetike i rudarstva. 

„Imajući u vidu značaj procesa „zelene tranzicije“ i podrške koju EK u tom smislu pruža zemljama regiona, izuzetno je važno da predstavnici Evropske delegacije u Crnoj Gori blisko sarađuju sa institucijama države. Neophodna je snažnija međuresorna saradnja, a podrška delegacije će biti kontinuirana i podržana stručno i ekspertski“, navodi se u saopštenju.

Mujović je informisao Popu o aktivnostima koje se sprovode u tom resoru, a prije svega bilo je riječi o nastavku realizacije projekta podmorskog kabla između Italije i Crne Gore, nastavku projekta izgradnje Transbalkanskog koridora, kao i na aktivnostima na izradi Zakona o obnovljivim izvorima energije. 

„Kada je riječ o paketu podrške koji je EK opredijelila za Crnu Goru, razgovaralo se o narednim koracima i u tom kontekstu bilo je riječi o saradnji ministarstva energetike sa Eko fondom, jednim od najvažnijih partnera u čitavom procesu“, dodaje se u saopštenju. 

Mujović je takođe obavijestio ambasadorku o inicijativi koju će novoformirani resor pokrenuti, a odnosi se na modernizaciju voznog parka u državnim organima, institucijama i javnim ustanovama.

„Naime, inicijativa će se odnositi na obavezu državnih organa da prilikom nabavke novih službenih vozila, u okviru realnih mogućnosti uvrste i električna vozila, kako bi se na taj način uspostavljala nova praksa sa ciljem postepenog uticaja na smanjenje emisije izduvnih gasova“, pojašnjavju iz Ministarstva.

Takođe, današnji susret bio je prilika da Mujović informiše ambasadorku i o planovima države kada je u pitanju željezara Nikšić, javni poziv koji će uskoro biti objavljen, kao i o intencijama države da se pokrene proizvodnja „zelenog“ čelika. 

„Zajednički zaključak na kraju sastanka je da predstoji jako dinamičan period u saradnji EU delegacije i Ministarstva energetike i rudarstva, uz konstataciju da je međuresorna saradnja krucijalna i da će se ovim procesima posvetiti posebna pažnja“, zaključuju u Ministarstvu.

Foto: Ministarstvo energetike i rudarstva

NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents