Prihod od markiranja goriva u budžetu za 2025.

Ministarstvo energetike i rudarstva radi novi Zakon o energetici kojim će se stvoriti pravni osnov da država naredne godine uvede markiranje goriva i time dođe do dodatnih prihoda u državnoj kasi.

Iz resora kojim rukovodi ministar Saša Mujović ”Vijestima” su potvrdili da rade na rješenju za uspostavljanje sistema markiranja goriva, a o detaljima koji bi se odnosili na regulisanje poreskog ambijenta i fiskalne politike u oblasti naftnih derivata mogu da daju više informacija kada pripreme zakonska rješenja.

Markiranje goriva podrazumijeva obilježavanje goriva posebnom supstancom nanomarkerom koja treba, prilikom kontole, da pokaže da li gorivo potiče iz nelegalnog prometa, a koje ne utiču na kvalitet goriva.

Povećanje prihoda

“U toku je izrada novog zakona o energetici kojim će se prvenstveno uključiti pravna tekovina Evropske unije o tržištu električne energije i podsticanju integracije regionalnog energetskog tržišta, kako je odlučeno na Ministarskom savjetu u decembru 2022. godine u Beču, odlukom 2022/03/MC-EnC. Paralelno sa transponovanjem akata kojima se omogućava potpuna tržišna integracija ugovornih strana u jedinstveno evropsko tržište električne energije, novim zakonom o energetici razmotriće se rješenja vezana za naftne derivate s posebnim osvrtom na praćenje prometa ovih energenata, imajući u vidu da su goriva akcizna roba, te da u ukupnom prihodu budžeta po osnovu akciza, mineralna ulja i njihovi derivati čine 55,8 odsto prihoda za prva 4 mjeseca ove godine”, kazali su u ovom resoru.

Glavna namjera zemalja koje se odluče na uspostavljanje sistema markiranja goriva je, kako je pojašnjeno, povećanje poreskih prihoda kroz naplatu dažbina na akcizne proizvode smanjenjem, odnosno suzbijanjem nelegalne trgovine na tržištu naftnih derivata.

“Napominjemo da je i Međunardni monetarni fond sugerisao da treba nastaviti sa snažnim napretkom u usklađivanju crnogorskih propisa i supervizorske prakse sa međunarodnim standardima po pitanju poreske, odnosno akcizne naplate. O detaljima zakonskog rješenja koje bi se odnosilo na regulisanje poreskog ambijenta i fiskalne politike u oblasti naftnih derivata, informisaćemo po odlučivanju o konačnoj formi istih”, kazali su u Ministarstvu energetike.

Trgovci neće nove troškove

Ova mjera je bila dio projekta “Evropa sad 1” i budžetom za 2021. godinu je bilo planirano da se startuje sa markiranjem, ali nijesu stvoreni zakonski preduslovi da se ta mjera primijeni. Ranije Ministarstvo kapitalnih investicija (MKI) je 2021. godine radilo na novom zakonu o energetici koji je prošao javnu raspravu, ali nije stigao do forme predloga na Vladi. Njime je bilo predviđeno da troškove markiranja snosi pravno lice ili preduzetnik koji obavlja djelatnost trgovine naftom, naftnim derivatima i biogorivima, ali domaći trgovci nisu voljni da prihvate taj trošak.

Stav Grupacije distributera nafte i naftnih derivata pri Privrednoj komori je da je neophodno “uraditi analizu svih troškova i benefita koji bi pratili ovaj postupak kako bi se sagledao uticaj na poslovanje privrednih subjekata, kao i šta bi to značilo za krajnjeg potrošača”.

Iz MKI su objasnili da je planirano da se formira posebno kontrolno tijelo koje će biti uvezano s Mašinskim fakultetom i koje će imati sertifikovanu laboratoriju za markiranje naftnih derivata.

Stav MMF-a

“Markiranje naftnih derivata se prije svega odnosi na količine derivata koji se uvezu, odnosno stave u promet na crnogorsko tržište (provjera kvaliteta predstavlja posebnu tematiku i obuhvaćena je posebnom regulativom). U svakom trenutku količina markera na kontrolnom mjestu mora proporcionalno da odgovara količini markera kojom je gorivo označeno prilikom njegovog uvoza. Ako se utvrdi da količina markera na kontrolnom (prodajnom) mjestu nije odgovarajuća, protiv pravnog lica, kod koga se utvrdi nepravilnost, će biti pokrenut prekršajni postupak”, objasnili su u MKI.

Međunarodni monetarni fond (MMF) je u posljednjem izvještaju za Crnu Goru naveo da bi od sljedeće godine trebalo da se uvede markiranje goriva kroz set mjera kojim bi se spriječila nepovoljna fiskalna dinamika.

“Markiranje goriva će povećati prihode akciza za 0,3 odsto BDP-a”, navodi MMF.

Crna Gora će na međunarodnom tenderu birati firmu koja treba da dobije posao uvoza markera goriva.

Godišnji prihod procijenjen na oko 14 miliona

Ministarstvo finansija je, u obrazloženju zakona o budžetu za 2021. godinu, navelo da će se planiranim načinom markiranja goriva doći do povećanja prihoda budžeta po osnovu akciza i poreza na dodatu vrijednost, a ukupni godišnji fiskalni efekat procjenjuje se na nivou od oko 14 miliona eura

Iz Ministarstva finansija kojim je tada rukovodio aktuelni premijer Milojko Spajić su u obrazloženju budžeta objasnili da će se za markiranje koristiti najsavremenije nano-tehnologije, a sam postupak podrazumijeva ubacivanje posebnih hemijskih elemenata u gorivo koji ne utiču na kvalitet goriva, ali omogućavaju da se utvrdi da li gorivo potiče iz legalnog prometa.

“Samim tim, spriječiće se da se u prometu nađe gorivo koje nije markirano na propisan način. Pored povećanja prihoda budžeta direktne koristi imaće i vlasnici motornih vozila, jer će se u prodaji nalaziti gorivo isključivo propisanog kvaliteta”, kazali su u Ministarstvu finansija.

Foto: RTNK

NIKŠIĆ PROGNOZA