Podrška Opštine Bar NVO sektoru u iznosu od 164.500 eura

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u opštini Bar je, na osnovu raspisanog javnog konkursa, donijela Odluku o raspodjeli sredstava za projekte i programe NVO za 2023. godinu, saopšteno je iz te lokalne uprave.

Sredstva iz budžeta Opštine Bar u ukupnom iznosu od 164.500 eura, kako se navodi u saopštenju, dodijeljena su za finansiranje rada 27 nevladinih organizacija koje su registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u Baru.

“Od ukupnog iznosa sredstava 98.700 eura je opredijeljeno za projekte organizacija nevladinog sektora po Konkursu, dok je 65.800 eura namijenjeno za finansiranje programa nevladinih organizacija koje za Opštinu Bar imaju poseban status zbog dostignutih dometa i kontinuiteta u radu”, naveli su iz  Barske opštine.

Podršku u realizaciji inicijativa i programa, kako pojašnjavaju, ostvarile su one nevladine organizacije djeluju u sferama obezbijeđivanja socijalne i zdravstvene zaštite, smanjenja siromaštva, zaštite lica sa invaliditetom, društvene brige o djeci i mladima, pomoći starijima, očuvanja lokalnog kultunog nasljeđa, evropskih integracija, umjetnosti i zdravlja, kao prioritenim oblastima utvrđenim u strateškim dokumentima Opštine Bar.

Sredstva su dodijeljena sljedećim organizacijama: NVU „Sve sam“, NVO „Bubulj“, NVO CEAZ „Centar za ekologiju i afirmaciju zdravlja“, NVU Udruženje Spičana, NVU „Plava planeta“, NVO „Camp“, NVO „Barske mažoretke“, NVO„Kišobran“,NVO „Mediteran Multimedia“, NVU „Crni krš“, NVO „Portret“, NVO„Musica Instrumentalis“, NVO „Akcelerator preduzetništva“, NVU „Jadranski horizonti“, NVO „Nota“, NVU Ekološka mreža CG, NVO „Pod spile 74“ i NVO „Sua Sponte“.

Osim toga, kako dodaju, podrška Opštine Bar dodijeljena je nevladinim organizacijama sa posebnim statusom i to: NVO „Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj“, NVO Društvo dobrovoljnih davalaca krvi „Luka Bar“, NVO Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama, NVO Udruženje paraplegičara, NVO „Adria“, NVO Organizacija gluvih i nagluvih, NVO Društvo za borbu protiv šećerne bolesti „Plavi krug“, NVO Organizacija civilnih invalida rata za Bar i Ulcinj kao i NVO Društvo dobrovoljnih davalaca krvi „Željeznička stanica Bar“.

Odluka o raspodjeli sredstava dostupna je na web stranici Opštine www.bar.me.

“Lokalna uprava na godišnjem nivou opredjeljuje određeni iznos sredstava za finansiranje projekata NVO, kao važnog korektivnog faktora i segmenta od velikog značaja za razvoj sveukupne lokalne zajednice”, poručuju iz Opštine Bar.

Napominju da je budžetom za 2023. obezbijeđeno gotovo 90.000 eura više u odnosu na prethodnu godinu, odnosno jedan odsto tekućeg budžeta.

Foto: Opština Bar

NIKŠIĆ PROGNOZA

Table of Contents