Novaković Đurović: Spreman novi Zakon o planiranju prostora

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma pripremilo je i dalo na javnu raspravu Nacrt zakona o planiranju prostora.

“Ključne novine Nacrta zakona o planiranju prostora odnose se na decentralizaciju poslova planiranja prostora, institucionalizaciju izrade planskih dokumenata, postupak izrade planskih dokumenata, smanjenje administrativnih procedura pri sprovođenju planskih dokumenata, obavljanje djelatnosti, građevinsko zemljište, inspekcijski nadzor”, kazala je resorna ministarka Ana Novaković Đurović.

Decentralizacija poslova planiranja predviđa da se planski dokumenti izrađuju i donose kao državni planski dokumenti i lokalni planski dokumenti.

“Kao državni planski dokumenti Nacrtom su predviđeni Prostorni plan Crne Gore, prostorni plan područja posebne namjene i državni plan detaljne regulacije, a kao lokalni planski dokumenti predviđeni su prostorno–urbanistički plan lokalne samouprave, lokalni plan detaljne regulacije i urbanistički plan. U okviru sprovođenja planskih dokumenata ključna novina je uspostavljanje Geoportala Ministarstva, sa urbanističko –tehničkim uslovima, sa koga će se UTU moći preuzimati neposredno. Zakon o planiranju prostora je jedan od sistemskih, a time i najvažnijih zakona kojim se uređuje ova oblast, stoga pozivamo javnost da u što većem broju uzme učešća u javnoj raspravi”, poručila je ministarka.

Izvor: CdM

Foto: gov.me

NIKŠIĆ PROGNOZA