Nedjeljom bi radila jedna trgovina po opštini i u jednoj smjeni

Trgovina na veliko i na malo se može obavljati nedjeljom u periodu od 1. juna do 31. avgusta i 1. decembra do 31. januara u vremenu od 7 do 15 časova ili 15 do 23 časa, osim u prodajnim objektima smještenim u okviru trgovačkih centara u kojim se trgovina na malo može obavljati samo u vremenu od 10 do 18 časova.

Ovo je usaglašena preporuka Socijalnog savjeta koja će se naći u izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini koje je pripremilo Ministarstvo ekonomskog razvoja i poslalo Sekretarijatu za zakonodavstvo na mišljenje.

Neradna nedjelja za trgovinu, sa izuzetkom kioska, benzinskih pumpi… uvedena je u oktobru 2019. godine na inicijativu odbora za trgovinu Privredne komore.

U Nacrtu dokumenta u koji “Vijesti” imaju uvid definisano je da će djelimična radna nedelja važiti godinu, nakon čega će ponovo biti razmatrana.

Trgovci koji obavljaju trgovinu na veliko i/ili na malo, kako je definisano, mogu da nedjeljom otvore samo jedan prodajni objekat na teritoriji jedne opštine.

“Trgovci su dužni obavijestiti nadležni inspekcijski organ u kom će prodajnom objektu obavljati trgovinu, kao i u kom vremenu, najkasnije 15 dana prije početka obavljanja trgovine.Trgovac može promijeniti prodajni objekat u slučaju nastupanja izuzetnih okolnosti a koje direktno prouzrokuju nemogućnost obavljanja trgovine u objektu koji je bio prvobitno određen”, navodi se u nacrtu zakona.

Radnici koji budu radili nedeljom imaće uvećanu dnevnicu i pravo na dodatni slobodan dan.

“Trgovac je dužan da zaposlenom koji obavlja rad nedeljom u skladu sa čl. 35b ovog zakona i st. 1 do 5 ovog člana omogući da kao dan sedmičnog odmora koristi prvu narednu subotu”, precizirano je u Nacrtu zakona.

Ako trgovac ne bude poštovao zakonom definisani rad nedjeljom inspektor mu može privremeno zatvoriti prodajni objekat.

Nakon što Sekretarijat za zakonodavstvo da mišljenje na izmjene i dopune ovog zakona, Vlada treba da ga utvrdi i pošalje Skupštini na usvajanje.

Precizirano je da se podzakonski akti donesu u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu zakona.

Socijalni savjet je ovu preporuku usaglasio u martu 2023. godini i tada je uputio doskorašnjem ministru ekonomskog razvoja Goranu Đuroviću, a zatim početkom ovog mjeseca novom ministru Niku Đeljošaju.

Prema ovom planu Socijalnog savjeta nedjeljom bi ovih pet mjeseci godišnje radilo svega oko 15 odsto od ukupno 45 hiljada radnika, koliko ih sada ima zaposleno u trgovini.

“Vijesti” su nakon što je Socijalni savjet u martu prošle godine usaglasio preporuku pisale da u tadašnjoj Skupštini ne postoji većina koja bi usvojila eventualne izmjene Zakona o unutrašnjoj trgovini kojim bi bila djelimično vraćena radna nedjelja za radnike u ovoj oblasti, jer je većina poslaničkih klubova saopštila da će biti protiv. Protiv najavljenog kompromisa o djelimičnom povratku radne nedjelje, tada su se se izjasnili iz Demokratske Crne Gore, Demokratskog fronta, kao i Evrope sad. Ove tri partije su sada dio vladajuće većine.

“Sada opet vraćati radnu nedjelju je vrlo opasno, jer nemamo ažurnu i profesionalnu inspekciju, a i kapaciteti su nedovoljni. Najveći broj poslodavaca gleda da zaobiđe zakon i da što više iskoristi radnike i uštedi na njima, tako da bi ovo bilo vraćanje radne nedjelje na mala vrata, što se ne smije desiti”, izjavila je za “Vijesti” lani ispred DF-a poslanica Branka Bošnjak.

U ime Demokrata stav je tada iznio Boris Bogdanović.

“Odluka o zadržavanju ili ukidanju neradne nedjelje ne zavisi od onih koji mijenjaju svoje stavove u zavisnosti od političkih potreba i izbornih kampanja, pa su ranije bili za ukidanje, a sada navodno protiv ukidanja, već isključivo od poslanika aktuelnog saziva Skupštine, jer je predlogom koji smo čuli predviđeno da se izmjene Zakona o unutrašnjoj trgovini usvoje najkasnije u maju, kako bi se isti mogao primjenjivati od 1. juna i nastupajuće turističke sezone”, naveo je Bogdanović.

Maksimalna borba za radnička prava

Predsjednik Pokreta Evropa sad (PES) Milojko Spajić saopštio je lani u martu da je ta partija protiv ponovnog uvođenja radne nedjelje u Crnoj Gori.

“Uvijek ćemo se kao i do sada boriti za maksimalna radnička prava na finansijski održiv način, a posebno ćemo se njima baviti kroz program Evropa sad 2.0 i mnoge druge reforme koje će uslijediti. Stay tuned”, poručio je Spajić na društvenoj mreži X.

Neradna nedjelja za trgovinu, sa izuzetkom kioska, benzinskih pumpi… uvedena je u oktobru 2019. godine na inicijativu odbora za trgovinu Privredne komore.

Foto: Boris Pejović/Vijesti

Pročitajte još:

NIKŠIĆ PROGNOZA