MF: U CG ne postoji zakonska regulativa koja definiše trgovinu kriptovalutama

U Crnoj Gori trenutno ne postoji zakonska regulativa koja definiše oblast trgovine kriptovalutama ili poslovanja digitalnom imovinom uopšte, što znači da je taj vid transakcija koji se potencijalno trenutno obavlja u Crnoj Gori, nelegalan, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Iz tog Vladinog resora su podsjetili da su, usljed saznanja da se takve transakcije obavljaju sa nelegalnog kriptomata, odnosno bankomata za kriptovalute, koji postoji u Tivtu, 13. juna uputili nalog Upravi prihoda i carina da, sa aspekta svojih nadležnosti, izvrši inspekcijsku kontrolu objekta Salon Prive.

“Očekujemo i da se Centralna banka (CBCG) uključi, sa aspekta svojih nadležnosti, kao i Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), odnosno Uprava policije (UP) i njihova Finansijsko obavještajna jedinica (FOJ), posebno imajući u vidu sumnje u moguće transakcije pranja novca uz pomoć kriptovaluta i činjenice da pojedina lica koja se bave ovim djelatnostima se nalaze u Crnoj Gori, a istovremeno su pod međunarodnim istragama ili krivično-sudskim procedurama”, rekli su agenciji Mina-business iz Ministarstva, odgovarajući na pitanje da li se u Crnoj Gori obavljaju transakcije kriptovalutama.

Oni su kazali da ta oblast nije zakonski uređena, ali da se razmatra mogućnost usvajanja takvih pravnih akata.

“Naime, u okviru Savjeta za finansijsku stabilnost, još u novembru prošle godine formirana je Radna grupa sa ciljem analize postojećih zakonskih modela u drugim državama i izrade nacionalnog pravnog akta koji se tiče oblasti digitalne imovine. Radnu grupu, pored predstavnika Ministarstva finansija, čine predstavnici CBCG, Komisije za tržište kapitala i Agencije za nadzor osiguranja (ANO), dok svojstvo pridruženog člana imaju predstavnici FOJ-a”, podsjetili su iz Ministarstva.

Foto: Facebook

NIKŠIĆ PROGNOZA