EPCG: Sjutra isplata dividende

Isplata dividende akcionarima Elektroprivrede (EPCG) za 2021. godinu, u neto iznosu 6,51 cent po akciji, počeće sjutra.

Dividenda se isplaćuje na osnovu odluke usvojene 21. septembra ove godine na Skupštini akcionara.

Bruto dividenda iznosi skoro 8,4 miliona EUR, a neto 7,13 miliona eura.

Bruto dividenda po akciji iznosi 7,66 centi.

Pravo na dividendu imaju akcionari upisani u spisak dioničara EPCG kod Centralnog klirinškog depozitarnog društva na dan 21. septembar.

Isplata dividende za 2021. godinu akcionarima pojedincima obaviće se preko mreže filijala Prve banke.

Za akcionare kompanije, isplata će se obaviti nakon dobijanja neophodnih instrukcija za plaćanje, koje preduzeća treba da dostave na mejl gordana.milicevic@epcg.com.

EPCG je usvajanjem odluke o isplati dividende za 2021. godinu ispoštovala zaključke Vlade, kojima je definisana obaveza preduzeća u većinskom vlasništvu države, kao i s njima povezanih društava, da 30 odsto ostvarene neto dobiti u 2021. godini, od iznosa dobiti koji je srazmjeran udjelu vlasništva države, uplate u državnu kasu.

S obzirom na to da je EPCG u 2021. godini ostvarila dobit od oko 28 miliona eura, (konsolidovani rezultat), u budžet države, kao i na račune manjinskih vlasnika kapitala, u roku od 30 dana od donošenja odluke, biće uplaćeno blizu 8,4 miliona eura na ime dividende za tu poslovnu godinu.

Foto: EPCG

NIKŠIĆ PROGNOZA