EPCG i CGES potpisali Ugovor o agregatu A8 za HE „Perućica“

Izvršni direktori Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) i Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES), Ivan Bulatović i Ivan Asanović, potpisali su danas u Podgorici Ugovor o izgradnji infrastrukture za priključenje agregata A8 u Hidroelektranu (HE) „Perućica“ (snage 58.5 MW) na prenosni sistem.

Kako je saopšteno na događaju povodom potpisivanja Ugovora, mašinska hala i razvodno postrojenje su izgrađeni za krajnju fazu izgradnje HE Perućica kojom je predviđen i agregat A8.

Osmi agregat će imati nominalnu snagu od 58.5 MW, čime bi se uvećala instalisana snaga elektrane sa 307 MW na 365.5 MW, a protok elektrane sa 68 m³/s na 81.75 m³/s.

„Današnje potpisivanje ugovora predstavlja veoma važan korak u realizaciji ovog značajnog projekta, naročito u dijelu doprinosa valorizaciji zetskog sliva, zajedno sa prevođenjem viška vode iz rijeke Zete u jezera Krupac i Slano. Vjerujemo da ćemo, u naredne dvije godine, moći da imamo agregat A8 na mreži“,kazao je  Bulatović.

„Priključenje agregata A8 je još jedna potvrda dobre saradnje između EPCG i CGES. Veće i efikasnije korišćenje hidropotencijala će nam mnogo značiti u kontekstu zelene energetske tranzicije. Ovo je veliki iskorak u tom smjeru za Crnu Goru u crnogorsku elektroenergetiku“, istakao je Asanović.

Agregat A8 će biti priključen na treći cjevovod elektrane, koji je projektovan za propuštanje instalisanog protoka od 3 x 12.75 m³/s za tri agregata A6, A7 i A8. Obim Projekta ugradnje osmog agregata u HE Perućica obuhvata projektovanje, nabavku i ugradnju elektromašinske opreme (turbina, generator, blok transformator, pobuda, zaštite, VN oprema i sl) i izvođenje građevinskih radova na dovodnom i odvodnom sistemu elektrane.

Projekat ugradnje agregata A8 će biti realizovan u saradnji sa Njemačkom razvojnom bankom (KfW) od koje je dobijena Indikativna ponuda za finansiranje projekta.

Potpisivanje kreditnog aranžmana sa KfW bankom u iznosu do 40 miliona eura, koji uključuje i potrebna sredstava u vezi Projekta ugradnje Agregata A8, očekuje se početkom juna 2024. godine, kada se planira i objavljivanje tendera za projektovanje, nabavku i ugradnju potrebne elektro-mašinske opreme za sami agregat.

foto:PR Centar

NIKŠIĆ PROGNOZA