Budžetska inspekcija prvi put intenzivno radi

Budžetska inspekcija, u okviru direktorata u Ministarstvu finansija, prvi put je intenzivirala kontrole potrošačkih jedinica na državnom i lokalnom nivou i provjerava poštovanje zakona o budžetu i zaradama zaposlenih u javnom sektoru, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Ministarstvo finansija donijelo je Plan inspekcijskog nadzora za ovu godinu na predlog glavne budžetske inspektorke.

Navodi se da je budžetska inspekcija tokom februara počela da realizuje Plan inspekcijskog nadzora, koji je javno dostupan na internet stranici Ministarstva finansija: https://www.gov.me/dokumenta/982d6c63-9e49-402f-978e-2b4061514d61.

„U ovogodišnjem planu rada budžetske inspekcije su, između ostalog, Ministarstvo zdravlja, više energetskih i željezničkih preduzeća, Plantaže, Agencija za sprječavanje korupcije, Ministarstvo odbrane, lokalna preduzeća“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su kazali da će, s obzirom da je inspekcijski nadzor javan u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, redovno informisati javnost na sajtu, objavom zapisnika o inspekcijskim nadzorima i upravnih akata o izrečenim mjerama, uz zaštitu ličnih podataka.

„Ovo je posebno značajno i radi ostvarivanja preventivne funkcije inspekcijskog nadzora kod drugih subjekata nadzora, upravo da bi se uzdržali od ponašanja koje se može kvalifikovati kao nezakonito i nenamjensko korišćenje budžetskih javnih sredstava“, rekli su iz Ministarstva.

Kako su kazali, inspekcijskim nadzorom, iniciranjem prekršajnih postupaka i podrškom istražnim organima – budžetska inspekcija djeluje kao oblik unutrašnje kontrole u oblasti upravljanja javnim sredstvima.

„Preventivnim, kontrolnim, prinudnim i kaznenim ovlašćenjima budžetska inspekcija doprinosi ostvarenju ekonomske, razvojne, socijalne, društvene i stabilizacione funkcije budžeta“, istakli su iz Ministarstva.

Iz tog resora su dodali da saglasno položaju, ovlašćenjima i ulozi budžetske inspekcije, izvore za plan budžetskog nadzora – pored analize rizika, čine konkretne prijave i iz nevladinog sektora koje su bile dugo na čekanju, predstavke, prigovori i zahtjevi za vršenje inspekcijskog nadzora.

U saopštenju se navodi da je budžetska inspekcija prošla specijalizovane obuke koje se odnose na inspekcijski nadzor, upravni postupak, ali i obuke u materijalnim upravnim oblastima nad kojima radi inspekcijski nadzor.

Ističe se da je pripremljen nacrt Zakona o budžetskoj inspekciji koji je na javnoj raspravi, s ciljem operacionalizacije centralizovane funkcije budžetske inspekcije.

Iz Ministarstva finansija su podsjetili da je krug subjekata za nadzor veliki i raznovrstan.

„Obuhvata sve direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava, organizacije za obavezno socijalno osiguranje, javna preduzeća, pravna lica nad kojima država Crna Gora, grad ili opština ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50 odsto kapitala, svi koji koriste budžetska sredstva po osnovu zaduživanja, subvencija, ostale državne pomoći u bilo kom obliku, dotacija i drugi“, navodi se u saopštenju.

Foto: RTCG

NIKŠIĆ PROGNOZA