Za turizam će se tražiti indeks više

U akademskoj 2024/2025. godini, kotorski Fakultet za turizam i hotelijerstvo Univerziteta Crne Gore planira upis oko 150 studenata u prvu godinu studija.

Kako kažu na ovom fakultetu, visok nivo interesovanja za ove studijske programe tradicionalno rezultira popunjavanjem dostupnih mjesta već u prvom upisnom roku.

– Ključni faktori koji privlače studente u ovu oblast uključuju atraktivnost Kotora i brojne turističke investicije širom Crne Gore. Osim toga, turizam se prepoznaje kao moderna, atraktivna i dinamična profesija s obećavajućom budućnošću, ističu sa kotorskog fakulteta.

Studijski programi na fakultetu obuhvataju osnovne, master i doktorske studije, s modulima poput upravljanja turističkom destinacijom, hotelskog menadžmenta i međunarodnog hotelijerstva. Kandidati iz gimnazija i četvorogodišnjih srednjih škola mogu se upisati bez potrebe za polaganjem prijemnog ispita.

– Po završetku studija, studenti posjeduju kompetencije potrebne za analizu i interpretaciju ključnih pojava u turizmu i hotelijerstvu, sposobni su za organizaciju događaja i pružanje vrhunske usluge u turističkoj industriji. Otvaraju im se vrata u mnogim sektorima turističke ponude, uključujući hotelijerstvo, restoraterstvo, turističke agencije, kruzing industriju, MICE sektor, industriju događaja, turizam u zaštićenim područjima, SPA sektor i druge oblasti koje su direktno povezane sa savremenim turizmom, kažu na fakultetu.

Navode da studenti tokom svojih studija imaju priliku učestvovati u međunarodnim programima mobilnosti, programima praktične obuke u saradnji sa poslovnim partnerima, te prisustvovati predavanjima domaćih i stranih stručnjaka. Osim toga, studenti imaju mogućnost unapređenja znanja stranih jezika i sticanja specijalističkih kvalifikacija, kao što je licenca turističkog vodiča.

– Zahvaljujući inicijativama Kancelarije za razvoj karijere i cjeloživotno učenje Univerziteta, studenti imaju mogućnost za sezonsko zapošljavanje, što doprinosi ne samo dodatnom prihodu već i praktičnom usavršavanju njihovih vještina. Intenzivna saradnja sa relevantnim kompanijama omogućava studentima da praktična znanja stiču direktno u vodećim hotelima i turističkim destinacijama Crne Gore i inostranstva, kroz različite programe razmjene, napominju u kotorskoj ustanovi.

Fakultet se ističe organizacijom gostujućih predavanja, posjetama kompanijama, kao i učešćem na naučnim konferencijama i okruglim stolovima. Dodatno, Fakultet je aktivan u naučnoistraživačkom radu u oblasti turizma i hotelijerstva, te je pridruženi član Svjetske turističke organizacije (UNWTO) i međunarodne asocijacije EURHODIP, koje podržavaju obrazovanje i obuku u turizmu.

foto: UCG

Prijava
Obavijesti o
0 komentara
Umetnuti fidbek
Vidi sve komentare
NIKŠIĆ PROGNOZA