Penzioneri protiv uvećanja članarine Udruženju

Udruženje penzionera sa najnižim primanjima, penzioneri sa srazmjernim penzijama i Udruženje penzionera „Pravda“ nisu saglasni da se članarina Udruženju penzionera Crne Gore poveća na 1 euro mjesečno.

„Preko 90  odsto penzionera je nezadovoljno radom opštinskih pa i Saveza udruženja Crne Gore. Tim prije, što je to interesno, partijsko udruženje, koje je godinama bilo i ostalo glavno uporište Demokratske pertije Socijalista(DPS) Crne Gore, što potvrđuje i činjenica da su skoro sva rukovodstva u ovim udruženjma članovi, glasači i odani aktivisti DPS-a“,navedeno je u saopštenju koje je medijma dostavio Momo Joksimović predsjendik Partije penzionera(PIR).

„Primjedbe Saveza penzionera CG, na račun ove Vlade, ministarke rada i socijalnog staranja g-đe Naide Nišić kao i direktora Fonda PIO, g-dina Ranka Aligrudića, su ne neprimjerene , bezočne i nemoralne. Za 20.godina rada, ni Savez penzionera ni opštinska udruženja penzionera, nikad nijesu uputili kritiku na rad Vlade Mila Đukanovića i DPS-a prema penzionerima, i ako su se penzije od 2010-2020.godine u prosjeku povećavale po 1 euru godišnje. Nijesu reagovali ni kad je minimalna penzija iznosila 127, 143, 162 eura, i kad je za dva mjeseca umiralo po 2.180 penzionera zbog gladi, nemogućnosti da kupi lijek, kamata, skupog života ,i sl. Da paradoks bude veći, Savez penzioera CG, poslao je u Socijalnom savjetu predstavnika koji je glasao za vrijeme DPS-a , protiv povećanja penzija. Sa kakvim moralnim pravom se sada javljaju da kritikuje ovu Vladu i vlast, kad je minimalna penzija 450 eura. Da li penzoneri žive loše? Pa svakako da žive, ne krivicom ove Vlade već vlada DPS-a, koji su sve uništili i razorili, rasprodali i opljačkali, i debelo nas zadužili. Treba  svakako raditi i na reformi Fonda PIO i na novom pravednom zakonu, gdje će se ispraviti diskriminacija i nepravda“,naglašeno je u saopštenju.

Kako dalje ističu, podnijeće zahtjev Upravnom odboru Fonda PIO, da se obustavi isplata članarine Savezu penzionera Crne Gore, dok se:

„Ne polože računi za pokradeni novac penzionera, za njihova visoka primanja , od 500, 700, 1.000 eura, za nestanak samo u Podgorici 89 stanova, dok se ne promijene statuti na svim nivoima, da  jedno lice može obavljati mandat najviše dva puta a ne do groba, da svi imaju jednaka  prava na rekreaciju i odmor itd… Pa njesmo mi interesna već humanitarna organizacija. Da je sreće , mi najbrojnija staleška organizacija, koja je izgradila ovu zemlju, imali bi svoje predstavnike u Parlamentu, koji bi istinski pravično, pravedno i socijalno senzibilno zastupali interese  crnogorskih  penzionera. Penzioneri Crne Gore se oštro protive povećanju penzionerske članarine. Mi u svemu podržavamo ovu Vladu, ministarku g-đu Nidu Nišić i direktora Fonda PIO, g-dina Ranka Aligrudića“,navedeno je u saopštenju.

foto:ilustracija/envato

NIKŠIĆ PROGNOZA