(VIDEO) UNICEF: Smanjenje siromaštva djece da bude prioritet novoj vladi

Unicef i više nevladinih organizacija (NVO) pozvali su sve političke aktere da se obavežu da će im smanjenje siromaštva djece u Crnoj Gori biti prioritet u narednom periodu.

Apel da smanjivanje siromaštva djece bude prioritet svih političkih aktera uputili su UNICEF i NVO Centar za prava djeteta, Centar za romske inicijative, Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju i Pedagoški centar Crne Gore.

Iz UNICEF-a su saopštili da se, kao potpisnica Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta, Crna Gora obavezala da svakoj djevojčici i dječaku obezbijedi ostvarivanje prava na život bez siromaštva.

Navodi se da Studija o višedimenzionalnom siromaštvu djece u Crnoj Gori, koju je nedavno objavio UNICEF, pokazuje da je više od 80 odsto djece u Crnoj Gori i čak 96 odsto romske djece u stanju deprivacije barem u jednoj od sedam dimenzija koje su od ključnog značaja za razvoj djeteta.

Šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Huan Santander kazao je da prekidanje tog kruga siromaštva prvenstveno zavisi od ulaganja vlade u prava djeteta, kao i u prava žena.

“Zbog toga pozivamo sve političke aktere da se ujedine za djecu Crne Gore, obavezujući se da će uložiti dovoljno sredstava da se djeci pogođenoj siromaštvom obezbijedi adekvatan pristup kvalitetnim uslugama u domenu zdravlja, obrazovanja i dječje zaštite”, naveo je Santander.

On je rekao da bez značajne podrške države ta djeca ne mogu izaći iz višegeneracijskog ciklusa siromaštva.

“To je u najboljem interesu razvoja cijele zemlje”, poručio je Santander.

Iz UNICEF-a su kazali da nacionalna stopa rizika od siromaštva iznosi 21 odsto.

“Za dijete u sjevernom regionu Crne Gore mnogo je veća vjerovatnoća da će odrastati u siromaštvu, jer je u tom regionu stopa siromaštva 45 odsto i značajno je veća nego u centralnom – 15 odsto i južnom regionu gdje iznosi 12 odsto”, navodi se u saopštenju.

Iz UNICEF-a su rekli da siromaštvo u kojem žive, makar i na kratko vrijeme, može da utiče na djecu do kraja njihovog života.

Rajka Perović iz NVO Centar za prava djeteta pozvala je sve političke aktere da se obavežu da će očuvanje sigurnosti djece držati visoko na ljestvici svojih prioriteta, kao i da će hitnim intervencijama uticati na smanjenje siromaštva, posebno ranjivih grupa djece.

Ona je kazala da se od političkih aktera očekuje da će uložiti dodatne napore u osmišljavanje visoko kvalitetnih, održivih i dostupnih programa socijalne zaštite, koji integrišu komplementarne usluge zdravstva, obrazovanja i dječje zaštite.

“I na taj način osnažiti našu djecu da dostignu svoj puni potencijal za tranziciju u odraslo doba, i vode nezavisan i produktivan život”, navela je Perović.

Iz UNICEF-a su kazali da siromaštvo posebno pogađa djecu i adolescente zbog stigme koju ono sa sobom nosi.

Fana Delija iz Centra za romske inicijative pozvala je sve političke aktere da se obavežu da će smanjiti višedimenzionalno siromaštvo romske i egipćanske djece i s njim povezani rizik od segregacije i društvene isključenosti putem omogućavanja boljih uslova stanovanja, ishrane i njihovog pristupa osnovnim uslugama.

“Pozivamo sve političke aktere da se obavežu da će, ako budu dio nove vlade poslije izbora, pronaći sistemsko rješenje za suzbijanje dječjih ugovorenih brakova kada je u pitanju romska i egipćanska zajednica, jer su oni jedan od ključnih uzroka siromaštva”, navela je Delija.

Ona je kazala da su za izlazak iz kruga siromaštva neophodni međusektorski napori da se poveća obuhvat romske i egipćanske djece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem, uključujući obezbjeđivanje hranljivog obroka u obrazovnim ustanovama.

To bi, kako je navela Delija, dovelo do povećanja stepena socijalne inkluzije i boljih ishoda u pogledu učenja, ishrane i zdravlja.

Iz UNICEF-a su rekli da istraživanja pokazuju da društva širom svijeta plaćaju visoku cijenu ako nemaju efikasne intervencije za iskorjenjivanje siromaštva djece i ublažavanje njegovih negativnih posljedica.

Kako su kazali, više od polovine djece Crne Gore, koja ne pohađaju programe obrazovanja u ranom djetinjstvu, žive u najsiromašnijim porodicama.

Savo Knežević iz NVO Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju pozvao je sve političke aktere da se obavežu da će hitno smanjiti siromaštvo djece u Crnoj Gori.

To, kako je dodao, treba uraditi putem međusektorske saradnje na poboljšanju pristupa socijalnim, vaspitno-obrazovnim, zdravstvenim i uslugama rane intervencije djeci sa smetnjama u razvoju, posebno u ruralnim područjima zemlje.

“Kvalitet njege, razvoj i obrazovanje koje dijete dobija u ranom djetinjstvu, a poslije u skladu s njegovim mogućnostima, kao i adekvatno zapošljavanje, igraju ključnu ulogu u određivanju njegovih šansi za ispunjen život u odraslom dobu”, poručio je Knežević.

On je kazao da to direktno utiče na smanjenje stepena siromaštva te osobe i njegove porodice.

U NVO Pedagoški centar Crne Gore smatraju da je obezbjeđivanje kvalitetnog, inluzivnog obrazovanja svakom djetetu ključno za iskorjenjivanje siromaštva.

“Kao organizacija koja je aktivno uključena u napore za uključenje sve djece i mladih u obrazovni sistem Crne Gore, s posebnim fokusom na djecu pogođenu siromaštvom, od političkih aktera očekujemo urgentne, kvalitetne i efikasne mjere za punu integraciju djece iz osjetljivih grupa u vrtiće, osnovne i srednje škole”, poručila je Biljana Maslovarić iz te NVO.

Kako je navela, put do integracije je, prije svega, kvalitetna umreženost svih institucija i njihova otvorenost da pruže dodatnu i obavezujuću podršku osnovnim ljudskim pravima – pravima na kvalitetno obrazovanje i jednakost svih.

Iz UNICEF-a su kazali da djeca koja žive u siromaštvu, a dobijaju adekvatnu podršku, imaju bolju priliku da nastave obrazovanje, dobiju plaćene poslove, zarađuju za život i pomognu zajednicama da prosperiraju.

Zbog toga će, kako su rekli, aktivnosti nove Vlade na smanjenju siromaštva uticati na ukupnu ekonomiju i svaku osobu koja živi u Crnoj Gori.

“Iz ovih razloga kampanja pred parlamentarne izbore treba da se bavi ovim pitanjem ljudskih prava, jer je ono u samoj srži razvoja Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

Foto: UNICEF CG-Duško Miljanić

NIKŠIĆ PROGNOZA