Radove odložili zbog sezone, ulažu deset miliona

Radovi na trajnoj sanaciji lokaliteta Sokolovina na magistralnom putu Mojkovac – Đurđevića Tara intenziviraće se u narednom periodu, a nakon što je početak radova, prvobitno predviđen za kraj jula, odložen zbog turističke sezone, a po zahtjevu mještana Dobrilovine, piše Portal RTCG.

„Uprava za saobraćaj je sa izvođačem dogovorila da se do 15.septembra 2023. godine radovi izvode u manjem obimu kako bi se izašlo u susret mještanima“, kazali su iz portalu Javnog servisa iz UPC.

Najavljuju da je izvođač radova spreman, te da će najvjerovatnje tokom sledeće sedmice dolaziti do privremen obustave saobraćaja.

Projektom je predviđena izgradnja četiri galerije ukupne dužine cca 333 metra. Riječ je o investiciji čija vrijednost premašuje 10 miliona eura.

Rok za izvođenje radova je godinu dana, a projekat je uradio „Civil Indžinier“ iz Podgorice. Izvođač radova je kompanija Intermost iz Podgorice

„Izvođač je ponudom dao rok od 12 kalendarskih mjeseci u odnosu na procijenjenu dinamiku radova, u kojem je uračunao i radove koje je moguće obavljati u toku zimskih mjeseci“, saopšteno je portalu RTCG iz UZS.

Rekonstrukcija dionice podrazumjeva izmjenu postojeće geometrije u situacionom planu u cilju poboljšanja bezbjednosti i sigurnosti saobraćaja.

Najavili su i da su na regionalnom putu Đurđevića Tara-Mojkovac trenutno, pored radova na sanaciji kritične tačke Sokolovina aktivni radovi na sanaciji klizišta Gojaković.

„Završen je tender za procjenu bezbjednosti saobraćaja na ovom putnom pravcu koji bi trebao da da uvid u nedostatke ovog putnog pravca i predloge mjera za njihovo uklanjanje“, kazali su iz UZS.

Najavljuju i izradu tehničke dokumentacije za sanaciju kosine Galev krš i rekonstrukcije/sanacije mosta Ravnjak.

Foto: RTCG

NIKŠIĆ PROGNOZA