Euromost: Nastavlja se odlaganje otpada na obalama Lima u Bijelom Polju

I pored velike ekološke akcije čišćenja i uređivanja obala Lima na području Opštine Bijelo Polje, koju je pokrenula NVO Euromost u saradnji sa Upravom za vode i Opštinom Bijelo Polje, gdje svaki dan radnici Komunalnog preduzeća “Lim”, koje je angažovala Uprava za vode čisti i uređuje obale Lima, na obali ove rijeke se odlaže otpad, ističu iz ove NVO.

Kako navode, danas su uz podršku graĐana mjesne zajednice Rasovo naišli na nove slučajeve ugrožavanja ove rijeke, nakon čega su odmah obavijestili bjelopoiljsku komunalnu policiju.

“Slučaj se desio u mjestu Rasovo, pored starog visećeg mosta, koji spaja Rasovo i Industrijsku zonu”, ističu u saopštenju.

NVO Euromost je pozvala sve inspekcijske organe da povećaju nadzor nad obalom rijeke Lim.

Foto: Euromost

NIKŠIĆ PROGNOZA