DRI: Ministarstvo zdravlja realizovalo tri preporuke, dvije djelimično

Državna revizorska institucija (DRI), koja je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Integralnog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) – segment: Zakazivanje ljekarskih pregleda kroz zdravstveni sistem, saopštila je da je Ministarstvo zdravlja realizovalo tri preporuke, dok su dvije preporuke djelimično realizovane.

DRI je, podsjećaju, u septembru 2023. godine izvršila reviziju Integralnog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) – segment: Zakazivanje ljekarskih pregleda kroz zdravstveni sistem i Ministarstvu zdravlja, kao subjektu revizije tada je izdato pet preporuka.

„Nadležni Kolegijum DRI u sastavu: Predsjedavajući Senatom DRI, senator Nikola N. Kovačević – rukovodilac Kolegijuma i senator dr Branislav Radulović – član Kolegijuma zaključio je da je Ministarstvo zdravlja Crne Gore u izvještajnom periodu od usvajanja Izvještaja DRI, odnosno 07. septembra 2023. godine do dostavljanja Izvještaja o realizaciji preporuka, realizovalo tri preporuke, dok su dvije preporuke djelimično realizovane“, saopštio je DRI.

Ministarstvo zdravlja je dužno da do 31. oktobra dostavi toj instituciji novi Izvještaj o realizaciji preporuka za tri preporuke, koje zahtijevaju dalje praćenje. „Dvije od tri preporuke su ocijenjene kao djelimično realizovane, dok je jedna ocijenjena kao realizovana, ali zbog obezbjeđivanja njenog kontinuiteta implementacije, potrebno je da Ministarstvo zdravlja dostavi dokaze o daljoj realizaciji ove preporuke u novom Izvještaju“, navodi DRI.

Konačan Izvještaj o realizaciji preporuka datih u Izvještaju o reviziji Integralnog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) – segment: Zakazivanje ljekarskih pregleda kroz zdravstveni sistem je dostupan javnosti na zvaničnoj internet stranici DRI.

Foto: DRI

NIKŠIĆ PROGNOZA