Direktor pljevaljske bolnice: Izgubili smo cijelu generaciju ljekara, možda i dvije

U pljevaljskoj Opštoj bolnici trenutno rade 32 ljekara specijalista, dvadeset manje nego što je predviđeno sistematizacijom radnih mjesta i godinama je bila usputna stanica ljekarima koji se vraćaju sa specijalizacije i ulaz na mala vrata za veće zdravstvene ustanove. Posljednjih dvadesetak godina tu zdravstvenu ustanovu napustilo je dvadesetak ljekara koji su uglavnom prešli da rade u Klinički centar Crne Gore i druge veće zdravstvene centre.

To je u razgovoru za “Vijesti” kazao direktor Opšte bolnice Saša Grbović.

Nedostatak kadra, kako je naveo, rješavaju angažovanjem ljekara sa strane, a po ugovoru zaposleno je i nekoliko bivših ljekara pljevaljske bolnice koji su u penziji.

Prije nekoliko dana Opštu bolnicu u Pljevljima napustila su još dva ljekara specijalista od kojih je jedan bio jedini oftalmolog.

”I pored nedostatka kadra, kvalitet zdravstvene zaštite u pljevaljskoj bolnici je na zadovoljavajućem nivou”, tvrdi Grbović, koji je donedavno bio i jedini ginekolog u pljevaljskoj bolnici.

Ističe da su zbog nedostatka kadra pljevaljski ljekari opterećeni, zbog čega su primorani da angažuju ljekare sa strane, po tržišnim principima.

”Pljevlja su u posebnoj situaciji sa odlivom kadrova. Davanje stanova je samo jedna od ideja za zaustavljanje odlaska ljekara u druge sredine. Pljevlja, kao industrijski centar Crne Gore dovedena su do tog nivoa da bude najmanje atraktivno mjesto za život u Crnoj Gori iz kojeg svi žele da pobjegnu. Mi smo izgubili cijelu jednu generaciju ljekara, možda i dvije. Mi trenutno u bolnici imamo mlade ljekare i ljekare pred penzijom. Sve između smo izgubili, a ti ljudi su trebali da budu nosioci posla. Dvadesetak ljekara je napustilo ovu sredinu u posljednjih dvadesetak godina. Mi sada nekim novim stavom moramo to da promijenimo i da pokušamo da ljekare zadržimo u Pljevljima. Po meni je jedini način da ljudima ponudimo stan na korišćenje na deset godina poslije koga bi prešao u njihovo vlasništvo. To bi bio trošak za opštinu na godišnjem nivou od oko 4.000 eura po ljekaru. To nije veliki trošak, a riješilo bi se pitanje ljekarskog kadra u bolnici u Pljevljima na duži period. Nama su neophodni kadrovski stanovi koje ćemo dodjeljivati mladim ljekarima koji dolaze i koji formiraju porodice. Mislim da postoji dobra volja među novom lokalnom vlašću, a to je priča o kojoj ćemo tek razgovarati”, kazao je Grbović.

Trenutno na specijalizaciji bolnica ima osam ljekara.

”Raspisali smo dva konkursa za specijalizacije. Nudili smo po osam specijalizacija, a javio nam se samo jedan ljekar. Imamo i sutuaciju gdje svršeni specijalisti pokušavaju da odu na sve načine. Mislim da smo prva uprava koja će se odgovorno odnositi prema Pljevljima i kojoj je cilj da zadrže sve one ljude u koje je uložila. Nije isto da se i vrate pare koje su uložene u nečiju specijalizaciju, jer smo izgubili pet godina nečije škole. Apelujem i na moral tih ljudi jer treba da su svjesni da su specijalizaciju dobili preko Pljevalja i da imaju neki dug a ne samo tu sa pravne strane obavezu koju su preuzeli potpisivanjem ugovora. Opšta bolnica Pljevlja u njih je uložila određena sredstva i očekujemo nešto zauzvrat”, kazao je Grbović.

Troškovi specijalizacije koji traju četiri do pet godina za jednog ljekara bolnicu koštaju pedesetak hiljada eura. Grbović ističe da su sa ljekarima potpisani ugovori prema kojima su obavezni da nakon završene specijalizacije u pljevaljskoj bolnici rade onoliko vremena koliko su proveli na specijalizaciji. Smatra da je svaki ljekar koji specijalizira o trošku države dužan da se oduži društvu koje ga je školovalo.

Očekuje da će u dogledno vrijeme biti izgrađena nova zgrada Opšte bolnice, čime će se stvoriti bolji uslovi za rad ljekara i pružanje zdravstvenih usluga, jer je jedna od rijetkih koja je paviljonskog tipa.

Odjeljenja, laboratorija, RTG kabinet i ambulante smještene su u različitim objektima, što značajno otežava tretman pacijenata. Sadašnja bolnica u Pljevljima raspolaže sa 117 kreveta, a Odjeljenje hirurgije i interno odjeljenje su popunjeni u procentu od preko 90 odsto raspoloživih kapaciteta.

”Novi objekat Opšte bolnice obezbijediće nemjerljivo bolje uslove za rad medicinskog osoblja, omogućiti blagovremeno, sveobuhvatno i potpuno pružanje zdravstvene zaštite korisnicima usluga, stvoriti preduslove, kako za ostanak tako i za dolazak ljekara i uopšte medicinskog kadra u Opštoj bolnici Pljevlja”, kazao je Grbović.

Rekao je i da bi se nakon izgradnje nove bolnice uradila i prenajmena sadašnjih objekata.

”Moja ideja je da se zgrada internog odjeljenja sačuva za neku buduću epidemiju, a neki od objekata mogu da budu za njegu pacijenata sa četvrtim stadijumom raka ili za gerijatriju. To bi omogućilo zapošljavanje novih medicinskih radnika”, kazao je Grbović.

Navodi da su zarade ljekara danas daleko veće nego prije nekoliko godina.

”Do prije dvije godine plate zaposlenih su bile na nivou radnika sa srednjom školom u Rudniku uglja i Termoelektrani Pljevlja. Penzije tih radnika su bile veće od naših specijalističkih plata. Ljekari treba da imaju svoj status u društvu a sa ranijim malim platama gubili su status u društvu. Plata koju primaju ljekari nije samo za osmočasovni rad već je tu uračunat noćni rad, prekovremeni sati, pripravnosti, neradne nedjelje i potpuni gubitak privatnog života”, rekao je Grbović.

Od kada je na čelu bolnice, ističe on, nabavljeno ili će bit nabavljeno u naredna dva, tri mjeseca opreme u vrijednosti od oko milion eura.

”Prošle godine nabavili smo 64-slajsni skener, vrijedan 242 hiljade eura za koji je najveći dio novca obezbijedilo Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Rudnikom uglja čija je donacija iznosila 85 hiljada eura. Stigla nam je donacija digitalnog rentgena vrijedan 70 hiljada eura. Imali smo donaciju od 15 hiljada eura od EPCG, pet od Opštine i pet hiljada od Gradira Montenegro koji su nam omogućili da se razvede centralni kiseonik na internom odjeljenju. Obezbijedićemo savremeni porođajni sto na odjeljenju ginekologije, vrijednosti oko 30.000. EPCG nam je početkom ove godine donirala 70.000 eura i taj novac će biti namijenjen za kupovinu ortopedskog stola uz sve dodatke koji će olakšati operacije. Zahvaljujući toj donaciji možemo sredstva iz budžeta u iznosu od 50.000 eura da preusmjerimo za nabavku mobilnog rentgen aparata koji će olakšati ortopedske operacije”, rekao je Grbović.

Kazao je da su sva sanitetska vozila sa kojima raspolaže stara bolnica i da su prešla preko milion kilometara.

”Rudnik uglja je donirao 50.000 eura za nabavku sanitetskog vozila. Od Ministarstva zdravlja očekujemo dva nova sanitetska vozila”, rekao je Grbović.

Bolnica je dobila i tri aparata za dijalizu, a svaki je vrijedan prosječno 16.000 eura.

”Ove godine je planirano u budžetu države 300.000 eura za Opštu bolnicu u Pljevljima. Od tog novca planiramo da kompletiramo na odjeljenju hirurgije laparoskopski stub, kako bi mogli da radimo i ginekološke laparoskopske operacije. Ove godine u obnavljanje hirurške opreme ćemo uložiti 77.000 eura a 50 hiljada biće uloženo u vešeraj za nabavku novih mašina. Nabavićemo i novi autoklav vrijedan 50 hiljada eura za dezinfekciju i sterilizaciju hirurškog materijala hirurške opreme. Osavremenićemo i dermatologiju gdje ćemo nabaviti dermoskop i radiofrekventni nož, a nabavićemo i za otorinoralingologiju video hed inpuls set koji košta oko 22.000 eura. Očekujemo u ovoj godini i nabavku savremenog ultrazvuka u saradnji sa FORS Montenegro, nabavićemo i infuzione pumpe i monitore vitalnih funkcija. Uradili smo novu rasvjetu u Bolnici, proširili smo parking…”, rekao je Grbović.

Izvor, foto: Vijesti

NIKŠIĆ PROGNOZA