Ulcinj: Radovi zaustavljeni, stari sat Sahat kule u opasnosti od nestanka

Komunalni policajci i načelnik komunalne policije Amir Mehmeti zatekli su radnike kako u ulcinjskoj Sahat kuli staroj skoro 200 godina izvode radove. Oni su postavljali novi digitalni sat i zvučnike na vrhu Sahat kule, iako Sahat kula posjeduje status kulturno dobro.

Nakon dolaska komunalne policije, radovi na Sahat kuli u Ulcinju su zaustavljeni oko 13:30 h. 

„Radovi su zaustavljeni sve dok inspektori Uprave za inspekcijske poslove i nadležni iz Uprave za zaštitu kuturnih dobara ne dođu“, kazao je načelnik komunalne policije Amir Mehmeti.

Prije mjesec dana iz Uprave za zaštitu kulturnih dobara su poslali dopis predsjedniku Opštine Ulcinj Omeru Bajraktariju i upozorili da rješenje o saglasnosti na Konzervatorski projekat sanacije nepokretnog kulturnog dobra Sahat kula – Ulcinj, opština Ulcinj, br. UP/I03-342/2015-6 od 22.01.2016. godine.

Navedenim projektom nije obuhvaćen tretman satnog mehanizma.

Sahat kula u opštini Ulcinj posjeduje status kulturno dobro shodno rješenju o proglašenju spomenika br. 183 od 14.03.1954. godine, pa sve intervencije na istom podliježu odredbama Zakona o zaštiti kulturnih dobara.

Za sve intervencije na kulturnom dobru Sahat kula neophodno je obratiti se ovom organu, kako bi isti propisao uslove i smjernice u skladu sa Zakonom o zastiti kulturnih dobara.

Zakon o zaštiti kulturnih dobara koje propisuje da konzervatorsku djelatnost koja se odnosi na sprovodenje konzervatorskih mjera na kulturnim dobrima, obavljaju javne ustanove koje osniva Vlada ili pravno lice koje ima odgovarajucu konzervatorsku licencu za sprovođenje konzervatorskih mjera na kulturnim dobrima.

Imajući u vidu navedeno, neophodno je da se prije preduzimanja bilo kakvih daljih aktivnosti na kulturnom dobru Sahat kula, obratite Upravi za zaštitu kulturnih dobara, u cilju stvaranja formalnih i stručnih uslova za pravilno sprovodenje istih, piše u dopisu uprave za zaštitu kulturnih dobara.

Tender za postavljanje novog digitalnog sata na Sahat kuli, vrijedan 16 hiljada eura, dobila je firma „Digitalpro“ iz Novog Pazara.

Foto: RTCG

NIKŠIĆ PROGNOZA