Savjet provjerava primjenu policijskih ovlašćenja i mjera prema Lekiću

Savjet za građansku kontrolu rada policije je odlučio, po sopstvenoj inicijativi, da provjeri primjenu policijskih ovlašćenja i mjera prema Milanu Miju Lekiću, predsjedniku Odbora direktora Rudnika uglja ad Pljevlja, saopštili su Vijestima iz tog tijela.

„Od direktora Uprave policije je zatraženo da dostavi na uvid kopiju spisa predmeta i uključujući prateće službene zabilješke i medicinsku dokumentaciju kao i izjašnjenje postupajućeg ljekara koji se izjasnio da se prema Lekiću, ne primijeni mjera zadržavanja radi triježnjenja što je uobičajena policijska praksa prema svim građanima koji se zateknu u upravljanju motornim vozilom u alkoholisanom stanju. Savjet je zatražio statistiku, sa pratećom dokumentacijom, koliko je puta u 2023. i 2022. godini u Odjeljenju bezbjednosti Pljevlja zatraženo i uvaženo mišljenje ljekara u odnosu na mjeru zadržavanja do 12 sati zbog triježnjenja“, kazali su iz Savjeta.

Objasnili su da na tom predmetu, u kolegijumu, rade advokat Zoran Čelebić i ljekarka dr Milena Popović Samardžić.

„Savjet će takođe provjeriti da li je gospodin M.L., na bilo koji način imao privilegovan status i da li je došlo do povrede ravnopravnosti drugih građana prema kojima su primjenjivana policijska ovlašćenja i mjere povodom istih okolnosti – mjera triježnjenja“, kazao je presjednik Savjeta, advokat Zoran Čelebić.

Foto: Screenshot

NIKŠIĆ PROGNOZA