Kurti najavio prijavu protiv Spajića zbog imenovanja Burića u ANB

Bivši generalni inspektor Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Artan Kurti podnijeće krivičnu prijavu protiv premijera Milojka Spajića zbog današnjeg imenovanja novog generalnog inspektora Predraga Burića, za koje tvrdi da je nezakonito.

Kurti je u izjavi „Vijestima“ rekao da je Buriću rađena samo bezbjednosna provjera, a kako tvrdi, ne ispunjava druge uslove koji su propisani dopunama Zakona o ANB.

„On po dopunama Zakona o ANB čl.40 mora da prođe uslove iz člana 27a Zakona o ANB. Nije mu urađen ni psihološki, niti je prošao druge akte u ANB. Dakle, novim dopunama Zakona o ANB, koji je dopunjen samo da se Kurti ne bi vratio, za imenovanje se traže uslovi iz člana 27a da ispunjava iste uslove za zasnivanje kao za sluzbenika ANB i plus pet godina iskustva“, kazao je Kurti.

On je objasnio da se niko ne prima u radni odnos u Agenciji ukoliko prethodno ne prođe psihološki test i procedure tj. akte ANB-a.

„… što je u konkretnom slučaju izostalo, jer za imenovanog je urađena samo provjera, a ne i psihološki i druge procedure“.

Komentarišući to što je Burić imenovan prije odluke Upravnog suda pred kojim je Kurti pokrenuo postupak protiv Vlade, on kaže da je to urađeno kako bi preduhitrili odluku suda njegovoj nezakonitoj smjeni.

„Međutim, kada Upravni sud poništi rješenje o razrješenju, primjenjuje se čl.56 Zakona o upravnom sporu, predmet se vraća u stanje u kojem je bio prije razrješenja, tako da u slučaju poništaja rješenja ne važe dopune Zakona o ANB, nego se primjenjuje propis u momentu imenovanja i moraće da postupe po presudi i istog vrate na mjesto generalnog inspektora“, naveo je Kurti.

On najavljuje da će protiv Spajića podnijeti krivičnu prijavu.

„Koliko je zakonito rješenje Vlade o mom razrješenju govori činjenica da u obrazloženju stoji da mi prestaje mandat zato što je prestao mandat 43. Vladi Crne Gore, a što nije tačno imajući u vidu da sam imenovan na mandat od pet godina. Pa po toj logici onda je trebalo da prestane mandat i direktoru Agencije, jer je i on imenovan za mandata 43. Vlade, pa ću i u tom slučaju podnijet krivičnu prijavu za nezakonito razrješenje“, poručio je Kurti.

Foto: Vijesssti/Luka Zeković

NIKŠIĆ PROGNOZA