Danas izricanje presude za ubistvo kanadske državljanke

Prvostepena presuda okrivljenima za ubistvo kanadske državljanke Ljiljane Simić, biće objavljena danas u Višem sudu u Podgorici, pred krivičnim vijećem kojim predsjedava sudija Veljko Radovanović.

Prema navodima optužnice, Zoran Marić i Radomir Delić, optuženi su da su na podmukao način i iz koristoljublja ubili kanadsku državljanku.

Sud treba da odluči da li će povjerovati odbrani okrivljenog Delića, koji je ispričao da je okrivljeni Marić ubio Simićevu.

Optužnicom je predstavljeno da su 3. septembra 2020. godine, nakon 14:46 časova u selu Mokrine kod Herceg Novog, zajedničkim učestvovanjem u radnji izvršenja na podmukao način i iz koristoljublja ubili Ljiljanu Simić.

Oni su zajedno došli do stambene zgrade u naselju Dobrota u Kotoru u kojoj je stanovala oštećena.

Okrivljeni Marić je pod izgovorom da će da je povede u Herceg Novi i da joj pokaže prirodu i zalazak sunca, namamio oštećenu da sa njim i okrivljenim Delićem, uđe i sjedne na mjesto suvozača navedenog vozila.

Nakon toga su se obojica okrivljenih i oštećena istim vozilom kojim je upravljao okrivljeni Marić, odvezli iz Kotora u pravcu Herceg Novog gdje se okrivljeni Marić uključio na magistralni put, a zatim i na makadamski šumski put do sela Mokrine. Na makadamskom putu je, posle toga, zaustavio vozilo, da bi se obojica okrivljenih i oštećena Simić uputili pješačkom stazom preko obližnje livade, na čijem je dijelu okrivljeni Marić dao uputstva okrivljenom Deliću da na tom mjestu ostane i osmatra prema makadamskom putu i pazi da neko ne naiđe, što je okrivljeni Delić i prihvatio.

Kako se navodi u optužnici, okrivljeni Marić je otpočeo raspravu sa oštećenom Simić, potom je oborio je na zemljanu podlogu, nogama pritisnuo na grudni koš, a zatim obijema rukama stezao za vrat i zadao joj više udaraca pesnicama ili mehaničkim oruđem u predjelu lica, nanoseći joj teške i po život opasne tjelesne povrede, od kojih povreda je kod oštećene nastupila smrt.

Nakon toga je okrivljenom Deliću obećao novčanu nagradu u iznosu između četiri i pet hiljada eura, koju bi mu isplatio po prodaji stana oštećene Simić Ljiljane, a da okrivljeni Delić zauzvrat ćuti o izvršenom krivičnom djelu i ne prijavljuje ga nadležnim organima, koju obećanu imovinsku korist je okrivljeni Delić i prihvatio.

Državna tužiteljka Danka Ivanović Đerić ostala je kod navoda optužnice i u završnoj riječi predložila sudu da ih oglasi krivim i kazni po zakonu.

Advokat Lazar Aković, branilac okrivljenog Marića, rekao je da iskreno kao čovjek žali zbog tragičnog događaja u kome je život izgubila Simić. Usljed nedostatka dokaza, predložio je sudu da ga oslobodi od optužbe.

„Moj branjenik se tokom cijelog postupka na dosledan, objektivan i uvjerljiv način branio da nije izvršio radnje stavljene mu teret, kako je to činjenično opisano dispozitivom optužnice. Nesporna je činjenica da je optuženi ranije osuđivan, koja činjenica mu otežava položaj u ovom krivičnom postupku, jer apriori postoji sumnja da je izvršio i ovo krivično djelo. Slijedeći njegovu odbranu, cijenim da nije dokazano da je Marić izvršio krivično djelo koje mu se optužnicom stavlja na teret. Optužba svoju tezu dominantno zasniva na odbrani optuženog Delić Radomira. Po mišljenju optuženog Marića, odbrana optuženog Delića je lažno iskonstruisana, sa isključivim ciljem da optuženi Marić bude pošto poto optužen i osuđen. Da je odbrana optuženog Delića neistinita, najbolje potvrđuje to što na licu mjesta nema Marićevog biološkog materijala na garderobi pokojne Simić Ljiljane, a moralo bi ga biti da se događaj zaista odigrao onako kako optuženi Delić opisuje i tvrdi. Činjenica je da je na hiruškoj maski u autu oštećene konstatovan biološki trag optuženog Marića, ali ta činjenica se ne može dovesti u vezi sa tragičnim događajem. Nije sporno da je optuženi zajedno sa oštećenom koristio njeno vozilo, pa otuda se u autu i nalazi maska koju je koristio. Imajući u vidu prethodno, usled nedostatka dokaza predlažem da mog branjenika oslobodite od optužbe”, istakao je Aković.

Advokatica Dina Šabotić, branilac okrivljenog Delića, smatra da svi pribavljeni dokazi tokom cjelokupnog postupka, jasno i nedvosmisleno potvrđuju tezu odbrane da Delić, definitivno nije kao saizvršilac izvršio krivično djelo – teško ubistvo.

„Između okrivljenog Zorana Marića i mog branjenika Radomira Delića nije postojao prethodni dogovor – zajednička odluka o izvršenju ubistva, što je ključni objektivni element za postojanje saizvršilaštva. Da ne postoji saizvršilaštvo govori i nepobitna činjenica da kod okrivljenog Delića nije postojala svijest o zajedničkoj saradnji kao elementu subjektivne prirode, obzirom da isti nije mogao pretpostaviti a ni naslutiti kakve su namjere okrivljenog Marića prema oštećenoj Ljiljani sa kojom je Marić, prema njegovim saznanjima, bio u emotivnoj vezi, te šta je uopšte naumio kad ju je odveo u mjestu Mokrine kod Herceg Novog, gdje ju je okrivljeni Marić sa umišljajem na surov i podmukao način lišio života. U iskazu okrivljenog Delića, koji je na jasan, potpun i istinit način objasnio čitav tok događaja, naročito tog kritičnog dana kada su po upustvima Marića koji je vozio Ljiljanino auto došli do mjesta Mokrine, gdje posebno naglašavamo normalnu atmosferu i dobro raspoloženje između Ljiljane i Marića, kada joj je Marić između ostalog rekao da će da joj pokaže prirodu i zalazak sunca. U jednom momentu počeli da se svađaju i raspravljaju, kada je Marić povišenim glasom uputio neke pogrdne riječi. U jednom trenutku rasprave moj branjenik je primijetio da se Ljiljana odmakla od Marića, nekih metar – metar i po, gdje je u jednom momentu primijetio da je Marić nešto uzeo sa zemlje čime je najprije jedanput udario Ljiljanu, koliko je mogao da vidi, u potiljak glave, od čega je ona zakukala i pala na zemlju. U tom momentu Delić je bio šokiran i iznenađen onim što je učinio Marić, pa ga je iznenađeno i uplašeno upitao: ‘Što to učini?’ na šta mu je Marić odgovorio: ‘Ćuti dok nisam i tebe ubio kao nju’, zbog čega se moj branjenik kako je i sam naveo, izuzetno potresao“, kazala je između ostalog Šabotić u završnoj riječi.

Izvor, foto: Vijesti

NIKŠIĆ PROGNOZA