CEGAS : Odbačaj krivičnih prijava manji nego ranijih godina

CEGAS (Centar za građanske slobode) saopštio je da je, uz pomoć nove metodologije izvještavanja o radu Državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta u Crnoj Gori, jasno došao do saznanja, da je došlo značajnog smanjenja broja odbačaja krivičnih prijava u 2022-oj godini, nego što je to slučaj sa prethodnim godinama.

Kako su saopštili, u 2020-oj taj broj je iznosio 4266, a u 2021-oj 5498, dok 2022. godina broji nemali pad broja odbačaja, sa brojkom od 3555, koji prekida tendenciju rasta.

“U 2022-oj godini, državna tužilaštva su, usljed nastupanja zastarjelosti krivičnog gonjenja, odbacila 103 krivične prijave. Od tog broja, 44 prijave su iz nadležnosti osnovnih državnih tužilaštava, 58 iz specijalnog državnog tužilaštva, dok je svega jedna iz nadležnosti viših državnih tužilaštava. U svakom od ovih slučajeva, zastarjelost je nastupila prije podnošenja krivičnih prijava”, ističu iz CEGAS-a.

Pojašnjavaju da se pojam zastare u praksi različito tumači, gdje su i u skorije vrijeme imali različite odluke od strane Disciplinskog vijeća Tužilačkog savjeta, u odnosu na tumačenje zastare od strane pojedinih nadležnih sudova.

“Ohrabruje broj samnjenja odbačaja, ali isto tako pojam zastare mora imati jedinstveno pravno tumačenje”, poručuju iz CEGAS-a.

Izvor: CdM

NIKŠIĆ PROGNOZA