Sat rada u EU prosječno košta 30,50 eura, najskuplji u Luksemburgu

Poslodavci u industriji i uslužnim djelatnostima u Evropskoj uniji plaćali su 2022. godine za sat rada u prosjeku 30,50 eura, a najskuplji su bili troškovi rada po satu u Luksemburgu, i to 50,90 eura.

Njemački Savezni zavod za statistiku (Destatis) saopštio je danas da je Njemačka, sa prosječnim troškovima rada po satu od 39,50 eura, bila na sedmom mjestu među 27 članica EU. Na tom mjestu se nalazi još od 2019. godine.

Prosjek u 20 članica EU koje kao zajedničku valutu koriste euro bio je 34,30.

Najvažnije komponente u cijeni satnice su bruto plate zaposlenih, dnevnice i regres, ali i dodatni porezi i socijalni doprinosi koje poslodavac plaća državi, kao i njegovi izdaci za profesionalno usavršavanje, obrazovanje radnika i u slične svrhe.

Odmah iza Luksemburga po visini troškova rada po satu je Danska, sa 46,80 eura, a slijedi Belgija sa 43,50.

Ispred Njemačke su, sa neznatno višom cijenom sata rada Francuska, Holandija i Švedska, a odmah iza nje je Austrija sa 39 eura.

Na začelju je Bugarska u kojoj su poslodavci u 2022. u proseku plaćali po satu rada 8,20 eura. Ispred Bugarske su Rumunija (9,50), Mađarska (10,70) i Hrvatska (12,10 eura).

Najbliža evropskom prosjeku je Italija sa 29,40 eura.

Destatis navodi da je njemačka satnica u 2022. godini bila oko 30 odsto viša od prosjeka EU i da je taj odnos ostao relativno nepromijenjen i u odnosu na 2021. godinu.

Istovremeno, Njemačka je po visni cijene sata rada u industriji sa 44 eura bila na četvrtom mjestu u Evropi i 44 odsto skuplja od evropskog prosjeka.

Cijena radnog sata dobija se kada se troškovi proizvodnje u jednoj godini podijele sa ukupnim brojem radnih sati.

Prema podacima Zavoda za statistiku, troškovi rada po satu su u proteklih deset godina u EU porasli u prosjeku za 25 odsto, ili 6,10 eura, ali je taj rast bio veoma različit među zemljama članicama.

S obzirom na nisku polaznu osnovu, procentualno najveći rast bio je u zemljama istočne i jugoistočne Evrope. Tako je od 2012. u Bugarskoj iznosio plus 141,2 odsto, Rumuniji 131,7 odsto, Litvaniji 122,0 odsto i Letoniji 103,3 odsto.

U apsolutnom iznosu, troškovi sata rada su u tom periodu najviše porasli u Luksemburgu – 15,40 eura.

U Švedskoj je rast iznosio 2,80 eura, odnosno 7,5 odsto, a u Italiji 1,70 eura, odnosno 6,1 odsto. U Njemačkoj su troškovi rada po satu od 2012. porasli za 9,00 eura, onosno više od evropskog prosjeka.

Jedina zemlja u kojoj se cijena rada po satu smanjila je Grčka, i to za 1,20 eura (7,6 odsto) u odnosu na 2012.

Izvor: Dan

NIKŠIĆ PROGNOZA