Škole u Splitu zabranjuju učenicima da koriste mobilne telefone

U ukupno 28 splitskih osnovnih škola više neće biti dozvoljena upotreba mobilnih telefona, odlučio je kolektiv direktora osnovnih škola Grada Splita. Učenici će moći da nose mobilne u školu, ali neće smjeti da ih koriste ni za vrijeme nastave ni za vrijeme odmora.

Direktor Osnovne škole Gripe-Lokve i predsjednik kolektiva direktora Davor Šimić rekao je Hini da su neke škole već počele da primjenjuju tu odluku, a škole koje nisu moraju da sazovu stručna tijela škole, odnosno Učiteljsko vijeće, Vijeće učenika i Vijeće roditelja. Kaže da većina škola već ima tu odredbu, ali ona nije precizirana pa se u praksi ne sprovodi.

„Reakcija učenika u školama u kojima je odluka počela da se sprovodi je dobra, kao i reakcije roditelja. Roditelji moraju da dođu u školu po uređaj ako ga dijete neovlašćeno koristi tokom nastave i školskog odmora. Za sada nema nikakvih problema“, kazao je Šimić.

Objasnio je da su se na kolektivu direktora usaglasili da učenici ne koriste mobilne uređaje u školi. Ističe da time ništa ne zabranjuju, već djecu uče poštovanju pravila – mobilne mogu da nose sa sobom, ali ne smiju da ih koriste kada počne nastava, uključujući i odmore, već uređaj mora da bude u školskoj torbi.

U slučaju potrebe za mobilnim, dozvolu za korišćenje daju nastavnik ili stručna služba, a to se ne odnosi na djecu koja zbog zdravstvenih problema moraju da imaju uključen telefon, kao na primjer djeca dijabetičari, koja moraju da mjere glukozu u krvi.

Načelnik Upravnog odjeljenja za društvene djelatnosti Grada Splita Mario Negotić pozdravlja takvu jednoglasnu odluku direktora i smatra je „punim pogotkom“.

foto:shutterstock

NIKŠIĆ PROGNOZA