Vlada: Predviđena izgradnja oko 260 km autoputeva i oko 200 km brzih saobraćajnica

Održana je prva sjednica Savjeta za javne investicije, kojim predsjedava premijer Milojko Spajić, uz učešće resornih ministara i ključnih institucija u realizaciji kapitalnih projekata.

U dijelu kreiranja osnova za dalji infrastrukturni razvoj, Savjet se upoznao sa aktivnostima novog mehanizma elektronskog praćenja realizacije projekata iz Kapitalnog budžeta Crne Gore, koji sprovodi Ministarstvo finansija, sa ciljem efikasnije realizacije projekata. Savjet je utvrdio dinamiku izrade Master plana infrastrukturnog razvoja Crne Gore, kao i sprecificiranja novih projekata infrastrukture. 

„Savjet je donio odluke u dijelu neophodnosti jačanja kontrolnih mehanizama implementacionih jedinica Kapitalnog budžeta države, u smislu kontrole i provjere projektne dokumentacije, kao i mehanizama snažnijeg monitoringa u dijelu licenci u okviru ingerencija nadležnog ministarstva.  U smislu intenzivnih aktivnosti MONTEPUT-a DOO predviđene su radnje na daljoj izradi idejnih rješenja za izgradnju autoputeva i brzih saobraćajnica sa fokusom na dionicu autoputa Podgorica – Bar, kao i kreiranja neophodnih preduslova za uključivanje preostale saobraćajne infrastrukture u Prostorni plan Crne Gore, među kojima je i dionica Smokovac – granični prijelaz Božaj, na inicijativu potpredsjednika Vlade Nika Đeljošaja. Javni pozivi i tenderski postupci za izradu idejnih projekata i idejnih rješenja za više dionica, koji su u toku, ukazuju na kontinuiranu predanost Vlade infrastrukturnom razvoju. U tom smislu predviđena je izgradnja oko 260 km autoputeva i oko 200 km brzih saobraćajnica“,istaknuto je u saopštenju.

U dijelu daljeg infrastrukturnog razvoja i partnerske podrške Evropske unije Crnoj Gori, u okviru  Reformske agende za Instrument EU za reformu i rast, na predlog Ministarstva evropskih poslova razmatrana je lista prioriternih projekata za finansiranje Zapadnobalkanskog investicionog okvira u okviru Plana rasta EU, u dijelu sljedećih prioritetnih oblasti: prosvjeta, zdravlje, digitalizacija, energetika i saobraćaj. Stoga je u narednim godinama, infrastrukturnom razvoju Crne Gore očekivana finansijska podrška i iz ovih programa.

„Savjet je razmatrao novi okvir regulatornog uređivanja strateških investicija sa ciljem uspostavljanja novog pristupa investitorima i njihovim idejama u Crnoj Gori. Strateškim pristupom želi se poslati poruka o naporima Vlade da Crna Gora postane interesantna investiciona opcija za strateške projektne ideje, što u konačnom vodi ubrzanom razvoju naše ekonomije i najvažnije poboljšanju životnog standarda građana. Sa posebnim akcentom na javne strateške investicije koje doprinose snažnijem razvoju Crne Gore.Savjet za javne investicije je dio novog institucionalnog okvira za unapređenje javnih investicija, efikasniju koordinaciju i realizaciju aktivnosti u dijelu Kapitalnog budžeta Crne Gore i drugih projekata infrastrukturnog razvoja. Poseban akcenat u narednom periodu biće pokretanje novih infrastrukturnih projekta u sektoru saobraćaja, energetike, obrazovanja i stvaranja novih preduslova ekonomskog razvoja Crne Gore“,navode iz Vlade.

foto:gov.me

NIKŠIĆ PROGNOZA