Šaranović: Krenula medijska hajka na moj račun, nijesam u konfliktu interesa

Zamjenik gradonačelnice Glavnog grada Podgorica Danilo Šaranović demantovao je navode da je u konfliktu interesa i poručio da poručujući da sve zakonske obaveze redovno ispunjava.

„Samo dan nakon što sam javno iznio mali dio podataka koji govore o kataklizimčnom stanju u podgoričkom Vodovodu, a što je nasljeđe bahatog upravljanja bivše DPS vlasti, krenula je medijska hajska na moj račun. U tekstu koji je objavljen na “M portalu” je jasna maliciozna namjera, a netačni podaci koji su u njemu navedeni imaju za cilj da javnost dovedu u zabludu kako kršim zakon, zbog čega tražim da mediji koji su objavili tekst, objave i demant navoda iz teksta. Pod punom ličnom i profesionalnom odgovornošću tvrdim, a svako je slobodan da dokaže supotno, da ni u kom dijelu nijesam u konfliktu interesa i da nikada nijesam prekršio niti jednu normu iz Zakona o sprječavanju korupcije. Uvijek sam za razliku od većine funkcionera DPS-a davao saglasnost na uvid u bankovni račun, jer nemam šta da krijem, a naročito ne novac“, rekao je Šaranović u reagovanju.

Kako tvrdi, bespredmentan je i navod da nije podnio izvještaj ASK-u nakon imenovanja na funkciju zamjenika gradonačelnice jer, kako kaže, prema Zakonu to nije trebalo da učini zbog stalnosti javne funkcije.

„Kada javni funkcioner bude biran sa jedne na drugu javnu funkciju, nije dužan da podnosi dodatni izvještaj ASK-u, osim u slučajevima kada se prvi put bira na javnu funkciju ili kada mu javna funkcija prestaje. Takođe, tvrdnja iz objavljenog teksta da sam prekršio zakon i bio u konfliktu interesa, je opet netačna i sračunato smišljena, jer sam u skladu sa rokom propisanim u članu 13 Zakona o sprječavanju korupcije podnio ostavku na funkciju poslanika, a dokaz dostavljam u prilogu“, rekao je Šaranović.

Prema njegovim riječima, da autor teksta nije imao lošu namjeru, isti ne bi ni napisao, „jer je opšta stvar da niko ne može primati dvije zarade istovremeno, a zna se i da poslanička funkcija ne prestaje činom podnošenja ostavke, već konstatacijom na sjednici parlamenta“.

„Dakle, zakonsku obavezu podnošenja ostavke na funkciju poslanika sam ispunio, a ista je prestala po sili zakona, danom konstituisanja novog saziva Skupštine“, naglasio je Šaranović.

Poručio je da zakonske obaveze redovno ispunjava „i više nego što treba, pa i u ovom slučaju“.

„Bez obzira na to što je rješenje o zaradi kao zamjeniku gradonačelnice doneseno 26.04.2023, pravo na zaradu sam počeo ostvarivati onda kada je to dozvolio zakon, a ne kada sam to ja htio. To je od 27.07.2023. godine, tj. od dana kada mi je u skladu sa Zakonom prestala funkcija poslanika. Bez obzira na ovakve tekstove, koji imaju cilj odvlačenje pažnje javnosti i usporavanja nove gradske uprave da otkrivamo sve nezakonitosti i bahato trošenje novca svih građana Podgorice u prethodnom periodu, u istom smjeru nastavljamo još odlučnije i posvećenije“, zaključio je Šaranović.

Foto: RTCG

NIKŠIĆ PROGNOZA