Jokić: Ne smijemo zaboraviti da radni dan žena na selu traje 15 sati

Danas sa posebnim osvrtom želim odati poštovanje svim ženama na selu, za požrtvovanje i svakodnevno zalaganje da život u seoskim područjima bude kvalitetniji, sadržajniji ali i primamljiviji generacijama koje dolaze, za ljubav, rad i trud, uz obećanje na mogućnost uticaja kroz državni sistem, kojim se mora intenzivnije i sa više senzibiliteta pristupiti i povesti računa o ženama koje proizvode hranu u manjem obimu i na tradicionalan način, poručila je Sanja Jokić, član GO i IO Socijalističke narodne partije (SNP).

“Takođe, treba istaći da, jedan broj naših žena iz seoskih područja nalazi se u teškom položaju jer žive u ekonomski manje razvijenim djelovima zemlje, prvenstveno na sjeveru, dok se susreću sa nizom problema i vrlo često ne mogu da ostvare pravo na porodiljsku naknadu ili penziju”, kazala je Jokić.

Poručuje da žene na selu imaju izuzetno značajnu ulogu i potencijal, ali i često predstavljaju “nevidljivu radnu snagu”.

“Stoga smo dužni prepoznati doprinos seoske žene ali i kritučnu ulogu. Ne smijemo zaboraviti da radni dan žena na selu traje 15 sati, i da pored kućnih poslova one su izložene i teškim fizičkim”, dodala je.

Prema njenim riječima, ciljevi održivog razvoja seoskih sredina u Crnoj Gori moraju obuhvatati jednakost rodova i osnaživanje žena, sa posebnim fokusom da se olakša, ali i poveća produktivnost poljoprivrede i prihod malih proivođača, prvenstveno žena, “bazirani na unapređenju kvaliteta života i smanjenje siromaštva, ravnopravniji udio u raspodjeli porodičnog dohotka u vidu nasleđa, kao i njihov pravedniji društveni položaj i mogućnost ličnog i profesionalnog razvoja”.

Foto: SNP

NIKŠIĆ PROGNOZA