Paunović: Pomoć i briga o nezaposlenim licima mora biti prioritet budućoj Vladi

Pomoć i briga o nezaposlenim licima mora biti prioritet budućoj Vladi, poručila je poslanica SNP-a, Milosava Paunović.

“U prethodne dvije godine Socijalistička narodna partija se borila za pomoć licima koja nemaju nikakva primanja, na način što je amandmanski djelovala na Budžet za 2022. i za 2023. godinu da se ovim licima obezbijedi mjesečna naknada u iznosu od 100 eura.
SNP je više puta dokazala da vodi računa i brine o osetljivim i socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, u narednom periodu prioritet će nam biti nezaposlena lica koja su proz programe ostala, na neki način, diskriminisana. Ispravićemo tu nepravdu”, istakla je Paunović.

Prema njenim riječima, tokom 25 godina trajanja SNP je, kako kaže, svojim djelima dokazala građanima da nije samo deklarativno stranka socijalne pravde, već da zaista radi i djeluje u njihovom interesu.

“Podsjećamo da se SNP izborila za 12 otuđenih penzija našim penzionerima, da je naknada za majke sa troje i više djece inicijalno SNP-ova ideja, da su prvi besplatni udžbenici za osnovce krenuli iz Berana, a onda i iz drugih opština gdje je SNP imao predsjednika, da je priču o vraćanju dječjeg dodatka prva pokrenula Socijalistička narodna partija, da smo u protekle dvije godine amandmanima na zakone olakšali sticanje prva na penziju za službenike MUP-a, UIKS-a, službe zaštite i spasavanja”, naglasila je Paunović.

U 43. Vladi vanrednim usklađivanjem penzija, zaslugom, ukazuje Paunović, ministra iz redova SNP-a minimalna penzija trenutno iznosi 259,95 eura, dok je u aprilu 2022. godine iznosila 150,21 eura.

“Nastavićemo da se borimo za najugroženije kategorije stanovništva i u sledećoj 44. Vladi čiji će SNP svakako biti dio. Ovo su konkretni rezultati koji se ne mogu osporiti. Rezultati se broje. Za tebe”, zaključuje poslanica SNP-a.

Izvor: CdM

Foto: SNP

NIKŠIĆ PROGNOZA